UNIDO και Huawei εγκαινιάζουν την Παγκόσμια Συμμαχία για την Tεχνητή Nοημοσύνη στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών -AIM Global- στο Διεθνές Συνέδριο για την Tεχνητή Νοημοσύνη στη Σαγκάη


 UNIDO και Huawei εγκαινιάζουν την Παγκόσμια Συμμαχία για την Tεχνητή Nοημοσύνη στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών -AIM Global- στο Διεθνές Συνέδριο για την Tεχνητή Νοημοσύνη στη Σαγκάη

Στο έκτο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAIC) που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη της Κίνας, η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO), μαζί με τη Huawei και άλλους εταίρους, εγκαινίασαν επίσημα την «Παγκόσμια Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στους τομείς της Βιομηχανίας και των Κατασκευών» (AIM Global). Με επικεφαλής την UNIDO, η AIM Global θα προωθήσει τη σύμπραξη μεταξύ εταίρων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση τόσο της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) όσο και της ανάπτυξης της καινοτομίας  στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών.

Απευθυνόμενος στο κοινό κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου, ο κ. Gerd Müller, Γενικός Διευθυντής της UNIDO, ανέφερε: «Έχουμε όλοι κοινή ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνονται με τρόπο ασφαλή, ηθικά και δεοντολογικά ορθό, βιώσιμο και συμπεριληπτικό. Η AIM Global αναγνωρίζει τη σημασία της γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των κρατών και των βιομηχανιών, και της διασφάλισης ότι κανένας τομέας δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από την επανάστασή που θα επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η AIM Global θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαμόρφωσης του τοπίου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελεί μια δύναμη στην υπηρεσία του κοινού καλού, όπου τα οφέλη της είναι θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους, και όπου η καινοτομία θα ευδοκιμεί με σεβασμό στις κοινές μας αξίες».

Ο κ. Gerd Müller, Γενικός Διευθυντής της UNIDO, τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελεί μια δύναμη στην υπηρεσία του κοινού καλού

«Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε στρατηγικό εταίρο της AIM Global. Σε στενή συνεργασία με την UNIDO και τους υπόλοιπους εταίρους της Συμμαχίας, η Huawei θα αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη προκειμένου να δημιουργήσει νέα δυναμική στην ανάπτυξη της βιομηχανίας», δήλωσε η Vicky Zhang, Vice President Corporate Communications της Huawei. Και πρόσθεσε: «Η Huawei δημιουργεί ισχυρές υποδομές σε σχέση με τις δυνατότητες αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας και χρησιμοποιεί διάφορα μοντέλα σχεδιασμένα για συγκεκριμένες βιομηχανίες. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης που να εξυπηρετούν με αποτελεσματικότερο τρόπο το σύνολο των βιομηχανιών και ταυτόχρονα  να συμβάλουν θετικά στην επιστημονική έρευνα».

Η συμμαχία θα επωφεληθεί από τα τοπικά δίκτυα και την εμπειρογνωμοσύνη των γραφείων προώθησης επενδύσεων και τεχνολογίας της UNIDO, τα οποία παρέχουν υποστήριξη σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) παγκοσμίως. Η βαθύτερη κατανόηση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ σε διατομεακό επίπεδο θα ενισχύσει τη στρατηγική της AIM Global προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της. Η UNIDO αναλαμβάνει τη δέσμευση να στηρίξει τις καινοτόμες προσπάθειες για βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Ciyong Zou, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της UNIDO, η κ. Vicky Zhang, Vice President Corporate Communications της Huawei, και άλλοι εταίροι κατά την επίσημη έναρξη της AIM Global

Η AIM Global θα αποτελέσει μια πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών που θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  1. η AIM Global θα διευκολύνει την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικά σχεδιασμένων για τους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών,
  2. η Συμμαχία και οι εταίροι της θα δεσμευτούν για την ανάπτυξη και προώθηση ηθικών και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών. Αυτές θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά καθώς και κοινωνικά κριτήρια,
  3. με τη βοήθεια της Συμμαχίας, η UNIDO επιδιώκει να παρέχει συστάσεις πολιτικής σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών. Η εν λόγω πρωτοβουλία πρόκειται να οδηγήσει στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης,
  4. η AIM Global θα προωθήσει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών.

Η Huawei θα υποστηρίξει ενεργά την AIM Global με περιπτωσιολογικές μελέτες με αντικείμενο  την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία, με πληροφορίες που προκύπτουν από εντατική  Ερευνά & Ανάπτυξη που υλοποιεί, καθώς και με τη διάθεση του παγκόσμιου δικτύου εμπειρογνωμόνων της.

 

Σχετικά με την Huawei

Ο Όμιλος Huawei ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο υποδομών, έξυπνων συσκευών και Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Παγκοσμίως, οι 207.000 εργαζόμενοι της Huawei δεσμεύονται να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία για εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι καινοτομικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Huawei χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από τρία δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.

 

Το όραμα και η αποστολή μας είναι να φέρουμε έναν πλήρως συνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο σε κάθε άτομο, σπίτι και οργανισμό. Για να το επιτύχουμε, θα προωθήσουμε την δια-συνδεσιμότητα και θα καταστήσουμε δυνατή την ίση πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα. Θα παρέχουμε το Cloud και την Tεχνητή Nοημοσύνη (AI) και στις τέσσερις γωνιές της γης για ανώτερη υπολογιστική ισχύ όπου και όταν αυτή είναι αναγκαία. Θα δημιουργήσουμε ψηφιακές πλατφόρμες για να βοηθήσουμε όλες τις βιομηχανίες και τους οργανισμούς να γίνουν πιο ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και δυναμικοί. Θα επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία χρήστη με το AI, καθιστώντας την πιο εξατομικευμένη σε όλες τις πτυχές της ζωής των χρηστών, είτε βρίσκονται στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει.

 

Στην Κύπρο, η Huawei ηγείται των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων η Huawei παρέχει συνεχώς, σε όλους τους παρόχους, ανταγωνιστικά, καινοτόμα και αδιάλειπτα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων, καθώς και τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Στον τομέα των Εταιρικών/Επιχειρηματικών πελατών, η Huawei εισάγει ψηφιακές, καινοτόμες ιδέες και πυλωτικές εφαρμογές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων η Huawei διαθέτει μεγάλη ποικιλία έξυπνων συσκευών.

Τέλος, στον τομέα της Eνέργειας η Huawei προσφέρει πλήρως ψηφιοποιημένες έξυπνες λύσεις Smart PV Solution, αξιοποιώντας πάνω από 30 χρόνια παγκόσμιας τεχνογνωσίας ψηφιακής τεχνολογίας που διαθέτει. Η παρουσία της επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας, τις δυνατότητες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M), τη σύνδεση στο δίκτυο και την ασφάλεια και θέτει τα θεμέλια ώστε η ηλιακή ενέργεια να αποτελέσει μελλοντικά την κύρια πηγή ενέργειας. Βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η Huawei έχει συμβάλλει στην ηλεκτροδότηση μεγάλων πληθυσμών οικιακών καταναλωτών και βιομηχανιών παγκοσμίως αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την αυξανόμενη ζήτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τοποθετούμενη με αυτό τον τρόπο δυναμικά στη νέα εποχή της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Κύπρο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα εξής links: