Τράπεζα Κύπρου: Δυναμικό παρών και στον τομέα της ναυτιλίας


Η Τράπεζα Κύπρου καταδεικνύοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη σημασία που αποδίδει στην ναυτιλιακή βιομηχανία, παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των ναυτιλιακών της πελατών και συνεργατών στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, παρουσία επιφανών στελεχών του τομέα από Ελλάδα και Κύπρο.

Η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πανίκο Νικολάου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Τάκη Αράπογλου, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών, Χάρη Πίστο και τον Επικεφαλής του Ναυτιλιακού Κέντρου της Τράπεζας, Νικόλα Παυλίδη.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συνομιλήσουν για το μέλλον του θαλάσσιου εμπορίου, τον βαρύνουσας σημασίας ρόλο που διαδραματίζει η ναυτιλία στο παγκόσμιο εμπόριο και την ιστορική της αξία για Ελλάδα και Κύπρο.

«Η ναυτιλία είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και συνάμα βασικός τομέας ανάπτυξης για την Τράπεζα Κύπρου» ανέφερε ο Επικεφαλής του Ναυτιλιακού Κέντρου της Τράπεζας, Νικόλας Παυλίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Παυλίδη, η Τράπεζα εστιάζει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της και παραμένει αξιόπιστος συνεργάτης σε όλους τους κύκλους της ναυτιλίας. «Η ποιότητα των εργασιών και τα υψηλά πρότυπα της διαχείρισης και των πλοίων των πελατών μας, βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των επιλογών μας. Η στρατηγική μας είναι να εξελιχθεί η Τράπεζα Κύπρου σε κορυφαία τράπεζα στην ελληνική ναυτιλία, αυξάνοντας σταδιακά και στοχευμένα τη συμμετοχή της».

Από τη δημιουργία του Ναυτιλιακού της Κέντρου το 2017, η Τράπεζα Κύπρου έχει αποδείξει στην πράξη τη στρατηγική της αφοσίωση στον τομέα της ναυτιλίας, ακόμη και όταν διεθνείς τράπεζες έχουν μειώσει την έκθεσή τους σε αυτόν. Ως έμπιστος συνεργάτης, το Ναυτιλιακό Κέντρο, προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της όπως ναυτιλιακά δάνεια, υπηρεσίες συναλλαγών, προϊόντα διαχείρισης κινδύνου και εξατομικευμένες τραπεζικές και επενδυτικές λύσεις.