Τρ. Κύπρου: Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Ην. Βασίλειο στα World Finance Awards


Στην Τράπεζα Κύπρου το βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Best Corporate Governance) στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον οργανισμό World Finance.

Το επίτευγμα αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά ένας κυπριακός οργανισμός λαμβάνει μια τέτοια αναγνώριση μεταξύ άλλων οργανισμών και κυρίως των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Οργανισμός World Finance εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι η βασική πηγή πληροφοριών για αναλυτές αγοράς, επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οικονομολόγους, και χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων προς υλοποίηση της απόφασής του σχετικά με την έκδοση βραβείων σε διάφορες κατηγορίες με την κύρια κατηγορία να αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.

Ο Μάριος Σκανδάλης, Chief Compliance Officer της Τράπεζας και Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι αυτό το μοναδικό επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της απερίσπαστης αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού της Τράπεζας, που κατάφεραν να ενσωματώσουν με επιτυχία στην εταιρική κουλτούρα, τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τράπεζα Κύπρου, δεσμεύεται να συνεχίσει να είναι ηγέτης αυτής της πορείας και να θέσει τον εαυτό της ως σημείο αναφοράς διεθνούς αριστείας στον τομέα αυτό, προσβλέποντας πλήρως στις προσδοκίες των μετόχων, των πελατών της και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η λίστα όλων των διεθνών νικητών σε κάθε δικαιοδοσία των Βραβείων Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.worldfinance.com/awards/world-finance-corporate-governance-awards-2023