Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο VRTEACHER για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης μέσω της εικονικής πραγματικότητας


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει, ως Συντονιστής, στο ευρωπαϊκό έργο «VRTEACHER – Virtual Reality-based Training to improvE digitAl Competences of teacHERs», με στόχο τον εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης ως επίσης την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ετοιμότητάς τους, μέσω της αξιοποίησης της εικονικής πραγματικότητας. 

Το έργο VRTEACHER έχει τη φιλοδοξία να παρέχει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές απαντήσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης μιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης βασισμένης στην εικονική πραγματικότητα για εικονική πρακτική. Η καινοτομία του έργου έγκειται στην αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση τάξεων σε καταστάσεις κρίσης, όπως μια πανδημία, με το όραμα να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με βασικές δεξιότητες (π.χ. ενσυναίσθηση, αυτο-αποτελεσματικότητα, προσαρμοστικότητα κ.λπ.) μέσω βιωματικών εμπειριών κατάρτισης που αντανακλούν σενάρια πραγματικής ζωής και καταστάσεις που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστούν έξι εταίροι από πέντε χώρες, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), University Carlos III of Madrid (Ισπανία), Fundación Siglo22 (Ισπανία), Future In Perspective Limited (Ιρλανδία), Commonwealth Centre for Connected Learning (Μάλτα). Συντονιστής του έργου είναι η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής, μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου Visual Media Computing Lab του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικoύ Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Κυπριακή συμμετοχή στο έργο περιλαμβάνει επίσης το ερευνητικό εργαστήριο Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab του ΤΕΠΑΚ.

Το έργο VRTEACHER, διάρκειας 2 χρόνων (01/06/2021­31/05/2023), χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ και ο συνολικός προϋπολογισμός του  ανέρχεται στις 219,589.00 ευρώ. Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: https://vmc.cut.ac.cy/vrteacher-home/ και  https://www.facebook.com/VRTEACHERproject