Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύουν τη συνεργασία τους για την προώθηση της θαλάσσιας εκπαίδευσης και έρευνας


Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας υπογράφηκε για δεύτερη φορά μεταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 26 Ιανουαρίου 2024, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Η συμφωνία θεσπίζει ένα στρατηγικό πλαίσιο για κοινές δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας στην Κύπρο.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, η συμφωνία υπογράφηκε από τον κ. Φλώρο Βονιάτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Συμβουλίου, και εκ μέρους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας από την κα Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της ποιότητας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, καθώς και την καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, απόφοιτους, νεαρούς επαγγελματίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, το παρόν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας ανανεώνει τη συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης, της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, που αφορούν στα θέματα της ναυτιλίας και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται για την προώθηση και διοργάνωση κοινών προγραμμάτων και ερευνητικών δράσεων, όπως για παράδειγμα σεμινάρια, εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις που επικεντρώνονται στη ναυτιλία και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στην αντιμετώπιση και κατανόηση θεμάτων ναυτιλίας και ναυτιλιακής πολιτικής, παρέχοντας αμοιβαία οφέλη και στις δύο πλευρές.

Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο θα ανταλλάσσει επίσης πληροφορίες με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται και συνεργασία με άλλους σχετικούς επιστημονικούς φορείς που επικεντρώνονται στη ναυτιλία και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζει την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της συνεισφοράς στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας και εκπαίδευσης στην Κύπρο.