Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ιδρύει Ινστιτούτο για τη Δημόσια Ασφάλεια, την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και την Εθνική Ασφάλεια


Το Ινστιτούτο προσφέρει διαθεματική επαγγελματική κατάρτιση σε σχετικούς τομείς, υπό το πρίσμα της «Συγκλίνουσας Ασφάλειας» καθοδηγούμενο από κορυφαίες, στο χώρο, διεθνείς προσωπικότητες

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ιδρύει το Institute of Public, Cyber and National Security (IPCNS), ένα ινστιτούτο το οποίο πραγματεύεται τη Δημόσια και Εθνική Ασφάλεια και την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας το οποίο προσφέρει διαθεματική επαγγελματική κατάρτιση στην Αστυνόμευση, την Ασφάλεια και τη Διερεύνηση, την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, την Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια, καθώς και εκπαίδευση στην Δικανική Ψυχολογία. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2019 από τον κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, πρώην Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου και Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδία Εφαρμογής των Εργασιών του Ινστιτούτου

Το παγκόσμιο περιβάλλον αλλάζει συνεχώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Αυτό απαιτεί όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι κυβερνήσεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα και ο ιδιωτικός τομέας συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας, εφαρμόζουν καινοτόμους συνασπισμούς για την προστασία και την ασφάλεια των κοινωνιών, των κρατών και της δημοκρατίας.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Ινστιτούτο υιοθέτησε μία καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας όλες τις σχετικές με τη δημόσια και εθνική ασφάλεια θεματικές. Πρόκειται για μια πολυθεματική πρωτοβουλία η οποία έφερε μαζί διακεκριμένους νυν και πρώην διεθνούς εμβέλειας ηγέτες στον τομέα της ασφάλειας, γνωστούς ανά τον κόσμο ακαδημαϊκούς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, με στόχο την καλύτερη δυνατή κατάρτιση και προετοιμασία των ηγετών του αύριο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, σύνθετο και περίπλοκο, με επίκεντρο την τεχνολογία, περιβάλλον.

Σήμερα, τόσο οι δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν ένα υβριδικό περιβάλλον ασφάλειας όπου τα όρια ανάμεσα στη δημόσια και την εθνική ασφάλεια είναι ασαφή. Αυτή η τάση της Συγκλίνουσας Ασφάλειας (Security Convergence) θα επιταχύνεται παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό το γεγονός δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι στους τομείς επιβολής του νόμου, εθνικής ασφάλειας και εταιρικής ασφάλειας θα κληθούν να διαχειριστούν απειλές, δεδομένα αλλά και εταίρους, που δεν βρίσκονται στο παραδοσιακό πεδίο δράσης και ευθύνης τους. Υπό το πρίσμα αυτό, μια σωστή αξιολόγηση και απάντηση στους κινδύνους σε σχέση με την  ασφάλεια, απαιτεί μια διαθεματική προσέγγιση και πλαίσιο πέρα από την παραδοσιακή θεώρηση του τομέα.

Διακεκριμένα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Πιστεύουμε ότι το IPCNS είναι το πρώτο πανεπιστημιακό κέντρο παγκοσμίως που επικεντρώνεται στη Συγκλίνουσα Ασφάλεια. Η συνολική στρατηγική του Ινστιτούτου καθοδηγείται από την πολύτιμη γνώση, εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα διακεκριμένα μέλη: τον Αξιότιμο πρώην Διευθυντή του FBI, κ. Louie Freeh, τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), Δρ. Detlef Schroeder, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του College of Policing του Ηνωμένου Βασιλείου, Αρχηγό Αστυνομίας Mike Cunningham και τον πρώην Αρχηγό της Αστυνομίας του Λίβερπουλ, Καθηγητή Sir Jon Murphey.

Επαγγελματικές Συνεργασίες

Η θεμελιώδης αρχή της δημιουργίας του Ινστιτούτου, βασίζεται στην φιλοδοξία του να συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη του επαγγελματισμού και της επαγγελματικοποίησης στους ευρύτερους τομείς της Δημόσιας Ασφάλειας, της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και της Εθνικής Ασφάλειας, μέσω της έρευνας, της διδασκαλίας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Από αυτή την άποψη, ένας από τους βασικούς στόχους του IPCNS είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς επιβολής του νόμου, ασφάλειας και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και με αντίστοιχα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores (LJMU)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores (LJMU) το οποίο ορίζει τη συνεργασία μεταξύ του IPCNS και του Liverpool Centre for Advanced Policing Studies (LCAPS). Αυτή η συνεργασία οδήγησε τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα στην από κοινού προσφορά μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της Αστυνόμευσης, της Ασφάλειας και της Διερεύνησης. Παράλληλα, στοχεύουμε σε περαιτέρω συνεργασίες με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να προσφέρουμε από κοινού καινοτόμο επαγγελματική κατάρτιση σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια.

Προσφερόμενα μαθήματα

Το IPCNS, ξεκινά τα πρώτα έξι διαδικτυακά μαθήματα ύψιστης σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, τα οποία θα προσφερθούν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Πέντε επιπλέον μαθήματα θα προσφερθούν τον Ιανουάριο του 2021. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

Μαθήματα που ξεκινούν στις 28 Σεπτεμβρίου 2020

Μαθήματα που ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2021

Τα παραπάνω μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς: (α) Αστυνόμευσης, Ασφάλειας και Διερεύνησης και (β) Δικανικής Ψυχολογίας. Το Ινστιτούτο σύντομα θα προσφέρει επίσης μαθήματα επαγγελματικών πιστοποιητικών στους τομείς: (γ) Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και (δ) Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Το Ινστιτούτο καλωσορίζει νέους θεσμικούς εταίρους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες για συνέργειες και συνεργασία στους τομείς της έρευνας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, καθώς και προγραμματισμό ανάπτυξης. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα για συνεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας στο ipcns@unic.ac.cy ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο www.unic.ac.cy/securityinstitute/.