Το Διεθνές Περιβαλλοντικό Βραβείο «Energy Globe Αward 2020» για την Kύπρο, απονεμήθηκε στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου


Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και της Ερευνητικής Μονάδας «ΦΩΣ» συμμετείχε στο διεθνή περιβαλλοντικό διαγωνισμό με το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV

Στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απονεμήθηκε το Διεθνές Περιβαλλοντικό  Βραβείο «Energy Globe 2020» για την Κύπρο, από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή Energy Globe, που έχει έδρα την Αυστρία. Τα περιβαλλοντικά βραβεία Energy Globe Awards είναι τα πιο γνωστά ανά το παγκόσμιο.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γεώργιο Ε. Γεωργίου, Διευθυντή της Μονάδας «ΦΩΣ»,  συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό με το ερευνητικό πρόγραμμα “SmartPV” και με τίτλο «Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου» (‘Smart Net Metering for Promotion and cost-efficient Grid Integration of Photovoltaic Technology”). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο,  που επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών μέσω έξυπνης μέτρησης δικτύου και της εφαρμογής δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την ενεργειακή εξέλιξη του τόπου.

Το έργο “SmartPV” διακρίθηκε ανάμεσα σε 2,500 έργα που υποβλήθηκαν από περισσότερες από 180 χώρες. Το βραβείο Energy Globe Award είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό βραβείο παγκοσμίως. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο που λαμβάνει το έργο “SmartPV” του Eργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού το 2019 είχε διακριθεί στα Eυρωπαϊκά Bραβεία LIFE 2019 στην κατηγορία «Δράση για το Κλίμα».

Eυρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV

Το πρόγραμμα “SmartPV”  («Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου») ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που εστίαζε στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών μέσω μιας έξυπνης μεθόδου Συμψηφισμού Μετρήσεων και την εφαρμογή δυναμικής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας ωφελώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των προμηθευτών ενέργειας. Το ερευνητικό έργο “SmartPV” συντόνισε η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με όλους τους βασικούς ενεργειακούς παράγοντες της Κύπρου, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και τη Deloitte. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ Πολιτική Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση) και είχε συνολικό προϋπολογισμό €1,219,838.

Η κύρια δράση προς επίτευξη των στόχων του έργου “SmartPV” ήταν το πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε 300 καταναλωτές. Οι μετρητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα αποστολής μετρητικών δεδομένων και πληροφορίας για την εισαγόμενη και εξαγόμενη (import-export) ενέργεια στο νοικοκυριό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, σε 100 από τα 300 νοικοκυριά είχε εγκατασταθεί και δεύτερος έξυπνος μετρητής που κατέγραφε και επικοινωνούσε την παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα, ως επίσης και ενημερωτική οθόνη εντός της κατοικίας (in-house display), από την οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να ενημερώνονται για την παρούσα κατανάλωση και παραγωγή, όπως και να λαμβάνουν σχετικά στατιστικά στοιχεία. Η πρακτική αυτή ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παρακολουθεί και να ελέγχει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται και να υπολογίζει το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών που υπάρχουν στο σπίτι σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή αλόγιστης χρήσης της ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του οικιακού εξοπλισμού, καθώς και στη διαπαιδαγώγηση σε θέματα εξοικονόμησης «πράσινης» ενέργειας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει θέρμα συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για την απονομή του Διεθνούς Περιβαλλοντικού  Βραβείου «Energy Globe Αward 2020» δείτε εδώ και στον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://www.energyglobe.info/national/winner/cyprus

Πληροφορίες:

Συντονιστής του Έργου Καθηγητής Γιώργος Ε. Γεωργίου

Τηλ. 22892272

Ηλ. διεύθυνση: geg@ucy.ac.cy