Τι είναι το crossfit;

CROSS FIT είναι αυτό που κάνεις τον Σταυρό σου και λες “Χριστούλη μουκάνε να αδυνατίσω”
www.music.net.cy/hahahutv