ΘΥΜΕΛΗ 2020 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επαγγελματικών Θεατρικών ΠαραγωγώνΟ Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου κατόπιν διαβούλευσης με τους Θεατρικούς Φορείς και

  • έχοντας ακούσει τις απόψεις και εισηγήσεις
  • αφουγκραστεί τις ανάγκες
  • έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα των Φορέων, του Οργανισμού, του ρυθμιστικού πλαισίου και του Θεατρικού πεδίου

ανακοινώνει το ΘΥΜΕΛΗ 2020, που θα εφαρμοστεί για υποβολή αιτήσεων ανά εξάμηνο.

Με δεδομένη την επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, που είναι στις 2 Οκτωβρίου 2019 για παραγωγές με πρεμιέρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, το Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης θα παρουσιάσει το ΘΥΜΕΛΗ 2020 αναλυτικά τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, 2019, στις 10 το πρωί, στο Κτίριο ΘΟΚ στη Λευκωσία.

Όλα τα σχετικά έντυπα ΘΥΜΕΛΗ 2020 βρίσκονται στον σύνδεσμο https://bit.ly/2Grz9J7 (ιστοσελίδα ΘΟΚ www.thoc.org.cy).