ΘΟΚ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020


Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Aθλητισμού και Νεολαίας, προωθεί με διάφορους τρόπους το θέατρο για εφήβους – η διοργάνωση των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου και η στήριξη του θεσμού με ποικίλες άλλες ενέργειες αποτελεί το βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων της Ειδικής Επιτροπής ΘΟΚ-ΥΠΠ για το Θέατρο στην Εκπαίδευση που δουλεύει επίσης για το σκοπό αυτό.  Ανάμεσα στις δράσεις που αναπτύσσονται είναι η διοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με το θέατρο στα σχολεία, η παροχή συμβουλών και πληροφοριών για σχετικά θέματα, η εισαγωγή νέων τρόπων παρουσίασης του θεάτρου στα σχολεία και καινοτόμων πρακτικών για εκπαιδευτικούς.

Οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου φέτος γίνονται με τη συμμετοχή πενήντα-επτά σχολείων παγκύπρια, με παραστάσεις από το σύγχρονο θέατρο αλλά και το αρχαίο δράμα.  Όλες οι παραστάσεις παρακολουθούνται από τριμελείς Επιτροπές Ειδικών. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης ορίζονται πέντε ομάδες από τους διοργανωτές: στο Σύγχρονο Θέατρο, μία για κάθε γεωγραφική περιφέρεια (Λευκωσίας, Λάρνακας-Ελεύθερης Αμμοχώστου, Λεμεσού, Πάφου) και για το Αρχαίο Δράμα, μία Παγκύπρια.

Κάθε Επιτροπή Ειδικών θα βραβεύσει μέχρι τρεις παραστάσεις Γυμνασίου και μέχρι τρεις παραστάσεις Λυκείου που ξεχώρισε (Σύγχρονο Θέατρο ανά περιφέρεια και Αρχαίο Δράμα παγκύπρια).

Φέτος, οι Αγώνες σηκώνουν αυλαία στις 4 Μαρτίου και θα συνεχιστούν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020. Καλούμε το κοινό να στηρίξει τις δημιουργικές προσπάθειες των παιδιών και των καθηγητών τους, απολαμβάνοντας τις θεατρικές παραστάσεις, από ευρύτατο ρεπερτόριο δόκιμων έργων ή και συγγραφικές δημιουργίες των ίδιων των ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα παραστάσεων στο www.thoc.org.cy, στο Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ (22864320-1) ή από τα συμμετέχοντα σχολεία.