ΤΕΠΑΚ και Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη τού Αθλητισμού


 

ΤΕΠΑΚ και Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη τού Αθλητισμού

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού (ΝΟΛ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος τόσο των φοιτητών του Πανεπιστημίου όσο και των αθλητών του Ομίλου, αλλά και ευρύτερα της κυπριακής κοινωνίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ την Τρίτη, 13 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στον αθλητισμό, ως επίσης τρόποι συνεργασίας, μεταξύ των δύο πλευρών, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μελλοντική αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στον χώρο των νέων, ιδιοκτητων, φοιτητικών εστιών που θα ανεγερθούν στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, ως επίσης η άντληση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα αθλητισμού, από τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στη Συμμαχία, μαζί με άλλα επτά ευρωπαϊκά, δημόσια, τεχνολογικά πανεπιστήμια από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+).

Τονίστηκε, ακόμη, η ανάγκη ανάπτυξης του πανεπιστημιακού αθλητισμού στην Κύπρο, με πρωτοβουλία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για να δοθεί έμφαση σε Διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα αθλημάτων  νερού και παραλίας υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ, ως μέλος της, ως επίσης η σημασία της ανάπτυξης του αθλητισμού στη Λεμεσό, μέσω της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και οργανισμών.

Το Μνημόνιο προβλέπει την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας ως επίσης τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλου τύπου συναντήσεις που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και τις διάφορες εκφάνσεις του στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Προβλέπει επίσης την παραχώρηση διευκολύνσεων σε φοιτητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την παραχώρηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕΠΑΚ σε εξαίρετους αθλητές, ως επίσης την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αμφότερων των μερών για σκοπούς άθλησης, προπόνησης, αγώνων και εκπαίδευσης.

Η συνεργασία προβλέπει ακόμη τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και προετοιμασία των νέων πρωταθλητών/πρωταθλητριών για διπλή καριέρα (dual career) καθώς επίσης την παροχή εκπαίδευσης από το ΤΕΠΑΚ σε στελέχη του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και αντιστρόφως. Προβλέπει τέλος, την ηλεκτρονική πρόσβαση του προσωπικού του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στη βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ και παροχή διευκολύνσεων στο δανεισμό βιβλίων.

Στην τελετή συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου κ. Νικόλας Ιορδάνου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, Δρ Βασίλης Πρωτοπαπάς, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης, κ. Μαρίνος Βουκής, ο Λειτουργός Αθλητισμού του Πανεπιστημίου, κ. Ευριπίδης Δημοσθένους και ο Γενικός Διευθυντής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, κ. Ευριπίδης Μάνουλλος.