ΤΕΠΑΚ και Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο έχουν συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας, μέσα στο πλαίσιο της καλλιέργειας των μεταξύ τους σχέσεων και της κοινής προσπάθειας τους για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης, προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών, υπογράφουν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Γενικός Διευθυντής του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, κ. Λεωνίδας Ιερωνυμίδης. 

Η Συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο για σκοπούς πρακτικής/κλινικής εξάσκησης, το δικαίωμα  πρόσβασης του Νοσοκομείου στο Δίκτυο Αποφοίτων (Alumni) του ΤΕΠΑΚ για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας και άλλων χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα ως επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρά το γεγονός ότι είναι το νεαρότερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, εντούτοις έχει καταφέρει να καθιερωθεί διεθνώς ως ένα καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με έμφαση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με διεθνείς πανεπιστημιακές αξιολογήσεις εγνωσμένου κύρους. Συγκεκριμένα, στη διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις πρόσφατα, το ΤΕΠΑΚ συγκαταλέγεται φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, μεταξύ των καλύτερων νέων πανεπιστημίων, καταλαμβάνοντας την 54η θέση, η οποία  είναι η καλύτερη θέση που έχει λάβει μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο. Η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII), τα οποία προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται σε ένα πλήθος Ερευνητικών προγραμμάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 

Το Απολλώνειο Νοσοκομείο κατέχει ηγετική θέση στα δρώμενα των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Αυτό οφείλεται στη διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αλλά κυρίως στην υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του. Πρώτη του προτεραιότητα και αποστολή είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, με ισότιμη και άμεση πρόσβαση για τους ασθενείς, αποτελεσματικότητα, οργάνωση, πρωτοπορία και καινοτομία. Σ’ αυτά τα πλαίσια, το Απολλώνειο χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με το ΤΕΠΑΚ ως πολύ σημαντική, αφού το Νοσοκομείο ενώνει τις δυνάμεις του με ένα καταξιωμένο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό το κοινό καλό.