Τα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης παρουσιάζουν στο κοινό το L’Arnica


Τα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης ιδρύθηκαν το 2015, και αποτελούν ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο, αρχείο και βιβλιοθήκη που μελετά την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Κύπρου. Το πλούσιο και το σπάνιο υλικό των αρχείων είναι η βάση του περιοδικού L’Arnica.

Το περιοδικό L’Arnica είναι δίγλωσση, ετήσια έκδοση που εμπίπτει στις πρωτοβουλίες των Αρχείων για διάχυση της επιστημονικής γνώσης και δημιουργία ιστορικής συνείδησης στο ευρύ κοινό.

Με αφορμή την έκδοση του πρώτου τεύχους του περιοδικού, τα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης παρουσιάζουν στο κοινό το περιοδικό L’Arnica. Το κάθε L’Arnica εξετάζει τις πτυχές ενός ευρύτερου θέματος, που αλλάζει από τεύχος σε τεύχος και καλύπτει όλες τις ιστορικές περιόδους της Λάρνακας.

Στο περιοδικό συγγράφουν ερευνητές και συνεργάτες των Αρχείων Λάρνακας, που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και αποτυπώνουν την γνώση και την εμπειρία τους με τρόπο που να απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Στον πρώτο τεύχος οι συγγραφείς προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο και με ποικίλα παραδείγματα το θέμα των ταυτοτήτων της πόλης.

Το  L’Arnica δεν είναι ένα περιοδικό για τη Λάρνακα, είναι μια συλλογή γνώσης και σκέψεων που χρησιμοποιούν τη Λάρνακα και την ιστορία της ως αφορμή για να αναφερθούν σε θέματα πιο μεγάλα από μια πόλη.

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση του περιοδικού θα αξιοποιούνται για φύλαξη και συντήρηση των Αρχείων. Η συνδρομή είναι ετήσια και γίνεται διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://bit.ly/4bnGt4p

Περισσότερα για το Ίδρυμα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης:

https://www.facebook.com/psflarnaka