Τα 3 mobility trends για τις μικρομεσαίες επιχειρήσειςΤα 3 mobility trends για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που άντεξαν στη διάρκεια της πανδημίας με επιτυχία έπρεπε να υλοποιήσουν ένα επαγγελματικό μοντέλο ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και να συνδέονται επιτυχώς με τους εργαζομένους τους, εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο, ασφαλές δίκτυο που θα υποστηρίξει την τεχνολογία που απαιτείται. Οι 3 τάσεις που προέκυψαν είναι το υβριδικό mobile εργατικό δυναμικό, η mobile ασφάλεια και ο ρόλος του 5G στη συνδεσιμότητα.

Υβριδικό mobile εργατικό δυναμικό

 

Μπορεί πριν την πανδημία να ακουγόταν ως κάτι μάλλον ουτοπικό, αλλά πλέον η τάση αυτή φαίνεται να έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των επιχειρήσεων, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Όσον αφορά την ικανοποίηση των εργαζομένων, οι SMBs που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, μπορούν να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερες καινοτομίες, κάτι που αποτελεί τη βάση για επαγγελματική επιτυχία.

 

Προκειμένου να ανταποκριθούν στο υβριδικό μοντέλο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξερευνήσουν τεχνολογίες και λύσεις, όπως αυτές που προσφέρει η SoftOne, που βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα, τη συνεργασία και την ασφάλεια. Οφείλουν να επικεντρωθούν σε επιλογές ασύρματης συνδεσιμότητας προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν αξιόπιστες συνδέσεις και εργαλεία συνεργασίας που επιτρέπουν την ουσιαστική συνεργασία των εργαζομένων ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

 

Ο ρόλος της mobile ασφάλειας

 

Εντός του 2020, περισσότερο από το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέστησαν κάποιας μορφής κυβερνοεπίθεσης σύμφωνα με την IDC. Μπορεί το υβριδικό μοντέλο εργασίας να προσφέρει σημαντική ευελιξία, αλλά ανοίγει ταυτόχρονα τον ασκό για online επιθέσεις κάθε είδους. Η κατανόηση των κινδύνων και η πρόσληψη συνεργατών που θα συνεισφέρουν στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός ασφαλούς mobile περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητο πρώτο βήμα.

 

Οι SMBs οφείλουν να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής εμπιστοσύνης ώστε να προφυλαχθούν ενάντια σε πιθανές απειλές. Αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να προκρίνουν μια πολιτική πρόληψης στο πώς μπορούν να ελέγχουν ανθρώπους, συστήματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά με τους υπάρχοντες κινδύνους, όπως είναι το phishing και το malware.

 

Ο ρόλος του 5G

 

Σύμφωνα με μελέτη της PwC, το 72% των ηγετών επιχειρήσεων σχεδιάζει νέες επενδύσεις σε εργαλεία που επιτρέπουν την εικονική συνεργασία και το 70% σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε υποδομές ΙΤ για να εξασφαλίσει εικονική συνδεσιμότητα. Το 5G εμφανίστηκε την ιδανική στιγμή για να καλύψει τις ανάγκες του mobile workplace.

 

Ο κατάλογος των πιθανών εφαρμογών 5G είναι ατελείωτος, με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσβλέπουν στη βελτίωση των λειτουργιών στην παρακολούθηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση στόλου, την ασφάλεια των οδηγών ή τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων εφαρμογών.

 

Στο μέλλον, το 5G θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα υποστηρίζοντας κρίσιμα apps που απαιτούν ελάχιστη καθυστέρηση και αξιοπιστία.

 

 

Σχετικά με τη SoftOne Κύπρου: Η SoftOne Κύπρου αποτελεί θυγατρική του Ομίλου SoftOne, μέλος του Ομίλου Olympia LTD. Ο Όμιλος SoftOne αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών business λογισμικού στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τρία κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT και PROSVASIS) και περισσότερους από 300 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο 600+ συνεργατών, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 47.000 και πλέον πελατών σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία). Με μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία ο όμιλος SoftOne αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα, Cloud υπηρεσίες και λύσεις Enterprise Mobility, που οδηγούν το digital transformation των σύγχρονων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.softone.com.cy/

 

Σχετικά με τον Όμιλο Εταιρειών Olympia: Ο όμιλος εταιρειών Olympia είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό το 1980 και ισχυρή παρουσία σε 10 χώρες. Οι θυγατρικές του εταιρείες απασχολούν πάνω από 8.500 εργαζόμενους σε διαφορετικές επιχειρηματικούς κλάδους όπως το Λιανεμπόριο, οι Τηλεπικοινωνίες, η Βιομηχανία, η Διανομή, η ανάπτυξη Λογισμικού και το Real Estate. H έμπειρη ομάδα management με επιτυχημένη πορεία, η ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα και οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης που λειτουργούν σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, αποτελούν βασικούς παράγοντες που προσδίδουν στον Όμιλο Εταιρειών Olympia ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.www.groupolympia.com/