Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου: Συμφωνία διάθεσης Αίγινου και πρόβειου γάλακτος για την παραγωγή χαλλουμιού


Σε σχέση με τα χθεσινά δημοσιεύματα στο τύπο, ότι στην συμφωνία διάθεσης αιγινού και πρόβειου γάλακτος  που ετοιμάστηκε από τον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου και στάλθηκε  στους ενδιαφερομένους περιέχονται πρόνοιες που δεν είναι βοηθητικές για την κατάληξη σε συμφωνία  και των διαρροών περί απαράδεκτου εγγράφου, ο Σύνδεσμος επιθυμεί να διευκρινίσει  τα ακόλουθα:

  • Το συμβόλαιο που δόθηκε στους ενδιαφερόμενους  δεν είναι τελεσιγραφικού χαρακτήρα.  Σκοπός του εγγράφου είναι να αποτελέσει τη βάση συζήτησης έτσι ώστε να μπορέσουν οι Τυροκόμοι και οι παραγωγοί γάλακτος να προχωρήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.
  • Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε επίσημη απάντηση προς τον Σύνδεσμο από τον οποιονδήποτε. Οι παραγωγοί γάλακτος και οι αγροτικές οργανώσεις δεν έχουν υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση για συζήτηση, ή   τις αλλαγές που επιθυμούν να επέλθουν στο κείμενο της συμφωνίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. 
  • Όλες οι πρόνοιες του εγγράφου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατοχύρωσης του Χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ που αποτελεί εδώ και χρόνια πάγιο αίτημα των αγροτικών οργανώσεων και των παραγωγών γάλακτος. 

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων καλεί τους εμπλεκομένους όπως αποστείλουν γραπτώς,  το συντομότερο, τα σχόλια τους για να προχωρήσει η διαδικασία όπως συμφωνήθηκε στις συσκέψεις μεταξύ όλων  των εμπλεκόμενων στο Προεδρικό Μέγαρο τις 4/2/2020 και στο Υπουργείο Γεωργίας της 14/2/2020.