Στρατηγικοί εταίροι γίνονται το Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) και η Emilianides Katsaros LLC (EK LLC)


Η δικηγορική εταιρεία Emilianides Katsaros LLC (EK LLC) και το Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC), υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία στις 14 του Φεβρουαρίου του 2019, στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κύπρου του διευθύνοντα συμβούλου του CWEIC, κ. Alan Gemmell.

Το CWEIC είναι εντεταλμένο, από τους επικεφαλείς 53 κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, να εργάζεται για την ανάπτυξη ευημερίας στους κόλπους της Κοινοπολιτείας, μέσα από το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο οργανισμός αποτελεί πεδίο επιχειρηματικότητας για την Κοινοπολιτεία και είναι η κύρια επιχειρησιακή οντότητα, της οποίας οι εργασίες σκοπό έχουν, την διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Κοινοπολιτείας, σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το CWEIC έχει μια συνεχώς επεκτεινόμενη διεθνή παρουσία μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, Μάλτα, Νιγηρία και Σιγκαπούρη και σχεδιάζει να εδραιώσει την παρουσία του σε δέκα χώρες έως το 2020. Ως ένας οργανισμός μελών, το CWEIC επικουρεί τους στρατηγικούς του εταίρους μέσα από την πρόσβαση που τους παρέχει στο αποκλειστικό του δίκτυο με σκοπό την δημιουργία και την ενίσχυση εμπορικών και κυβερνητικών σχέσεων μεταξύ των αγορών της Κοινοπολιτείας.

Ως μια ένωση 53 χωρών που εκτείνεται σε 5 ηπείρους, η Κοινοπολιτεία περιλαμβάνει μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου. Η μοναδική θέση της Κύπρου, ως μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Κοινοπολιτείας, δημιουργεί πλειάδα ευκαιριών για Κυπριακές εταιρίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με το εσωτερικό εμπόριο της Κοινοπολιτείας. Βάσει μελετών, το εμπόριο μεταξύ χωρών της Κοινοπολιτείας είναι κατά μέσο όρο 90% φθηνότερο, συμπεριλαμβανομένου και των εξαγωγών του κλάδου των υπηρεσιών, έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από την Στρατηγική συνεργασία το CWEIC στοχεύει να ενισχύσει την Emilianides Katsaros LLC στην κεφαλαιοποιήση και αξιοποίηση του εύρους των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που προκύπτουν ταυτόχρονα στις ανεπτυγμένες, και στις αναπτυσσόμενες αγορές της Κοινοπολιτείας, προωθώντας το εμπόριο και ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου εντός της Κοινοπολιτείας.

Η A. & E. C. Emilianides, C. Katsaros & Associates LLC είναι δικηγορική εταιρεία, με έδρα την Κύπρο, με γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από νομικές, εταιρικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δικηγορική εταιρεία εξειδικεύεται σε όλες τις πτυχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο, όσο και σε συμβουλευτικό, συμπεριλαμβανομένων του Τραπεζικού Δικαίου και Οικονομικού Δικαίου, Εταιρικού και Εμπορικού, Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Δικαίου Ανταγωνισμού, Εργατικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Δικαίου, Διαδικτυακού Δικαίου και Δικαίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Κληρονομικού Δικαίου, Αθλητικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Προσφορών, Εκκλησιαστικού Δικαίου κ.α..

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό γραφείο της of Emilianides Katsaros LLC, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λήδρας, στη Λευκωσία. Οι συνέταιροι της Emilianides Katsaros LLC Δρ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και κ. Κώστας Κατσαρός υπέγραψαν την συνεργασία εκ μέρους της. Ο διευθύνων σύμβουλος Alan Gemmell, υπέγραψε την συμφωνία εκ μέρους του CWEIC.