Στο πλευρό του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου η εταιρεία Volka Entertainment Limited


  • Σημαντική η συνεισφορά της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ανιχνευτικών προγραμμάτων του Κέντρου

Σημαντικό ποσό για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ανιχνευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου συνείσφερε η εταιρεία ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών για κινητά Volka Entertainment Limited.

Η εταιρεία, επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία στα κοινά και πιο συγκεκριμένα στα θέματα δημόσιας υγείας, θέλησε με τον δικό της τρόπο να στηρίξει το Κέντρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volka Entertainment Ltd, κ. Nikita Gushchin, σε πρόσφατη επίσκεψη του στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου στη Λεμεσό, ενημερώθηκε πληρέστερα για την προσφορά του Κέντρου μέσω των ανιχνευτικών του προγραμμάτων. 

Το Κέντρο παρέχει αφιλοκερδώς σε όλες τις εγκύους μητέρες και νεογνά τα προγράμματα του και πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, που προσφέρεται σε όλες τις εγκύους γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης,το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, καθώς και το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών.

Τα προγράμματα στοχεύουν στην έγκαιρη προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του μεταβολισμού στα νεογέννητα και στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας, δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του, αντίστοιχα.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του πως την εταιρεία Volka Entertainment Ltd και φιλοδοξεί για μια μελλοντική και διαχρονική συνεργασία.

Φωτογραφικό Υλικό επισυνάπτεται με την εξής λεζάντα

Στην φωτογραφία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volka Entertainment Ltd, κ. Nikita Gushchin με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου, Δρ. Αργύρη Αργυρίου.