Στήριξη Τράπεζας Κύπρου στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών ‘Στέλλα Σουλιώτη’ του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού


Για βασικές θεραπείες παιδιών με σύνδρομα, αναπτυξιακές και άλλες αναπηρίες. 

Το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών ‘Στέλλα Σουλιώτη’, του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί ένα μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο το οποίο προσφέρει βασικές θεραπείες σε περίπου 100 παιδιά (από βρεφικής ηλικίας μέχρι 22 ετών) με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες, διάφορα σύνδρομα και αναπτυξιακές και άλλες αναπηρίες. 

Η μοναδικότητα του Κέντρου στηρίζεται στο γεγονός ότι στον ίδιο χώρο προσφέρονται όλες οι θεραπείες. Μαζί με τη φροντίδα, προσφέρει φυσιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία, μουσικοθεραπεία και ειδικά προγράμματα που προάγουν την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ένταξη των παιδιών. Παράλληλα, προσφέρει ψυχοθεραπεία για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Ο κύκλος των υπηρεσιών αυτών καθιστά το Κέντρο σε ένα υπερσύγχρονο Θεραπευτικό Κέντρο υψηλού επιπέδου Ημερήσιας Φροντίδας. 

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στο Κέντρο πραγματοποίησε επίσκεψη ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου Τάκης Αράπογλου, συνοδευόμενος από την Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μετασχηματισμού της Τράπεζας Ειρήνη Γρηγορίου, τη Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Έλλη Ιωαννίδου και τη Λειτουργό ΕΚΕ Χριστίνα Χριστοδούλου. Κατά την επίσκεψη, ο κύριος Αράπογλου συγχάρηκε όλους για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί στη χώρα μας ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω στήριξη της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.  

Εκ μέρους του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του  Φωτεινή Παπαδοπούλου, η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Καπαρτή, η Πρόεδρος του Κλάδου Λεμεσού Ολίβια Παπαδάκη και η Προϊστάμενη του Θεραπευτικού Κέντρου Κατερίνα Χριστοδούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου ευχαρίστησε την Τράπεζα για την προσφορά της προς τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και ανέφερε ότι αυτή η συνεργασία έχει τις προϋποθέσεις να διευρυνθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω και της συνεργασίας στο δίκτυο SupportCY της Τράπεζας, στο οποίο ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός εντάχθηκε πρόσφατα.