Στήριξη των φοιτητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. από το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη


Ο πολιτισμός και η παιδεία υπήρξαν από τους κύριους πυλώνες κοινωνικής προσφοράς του Ιδρύματος Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Επομένως, η συνεργασία του Ιδρύματος με το ΤΕ.ΠΑ.Κ., έρχεται σαν φυσική εξέλιξη της διαχρονικής κοινωνικής  προσφοράς του.

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, στο πλαίσιο της προσφοράς του προς την τοπική κοινωνία, συμφώνησε και έβαλε σε εφαρμογή μαζί με το ΤΕ.ΠΑ.Κ., ένα τριετές πρόγραμμα υποτροφιών, σε συγκεκριμένο αριθμό αριστούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου. Επίσης, για την ίδια περίοδο θα προσφέρει και χορηγία προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΚ. Το Ίδρυμα, θεωρώντας την εκπαίδευση το σημαντικότερο παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη της κοινωνίας μας, στηρίζει τις προσπάθειες των φοιτητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. προσπαθώντας να συνεισφέρει έστω και στο μικρό βαθμό που μπορεί με αυτές τις υποτροφίες.

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, είναι Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στη μνήμη του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη και σκοπό έχει την προσφορά προς την κοινωνία, στηρίζοντας τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός και η παιδεία. Το ίδρυμα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των εταιριών του Ομίλου Λανίτη, δίνοντας συνέχεια στη υλοποίηση του οράματος του Ομίλου και της οικογένειας Λάνιτη για την έμπρακτη, διαχρονική προσφορά προς την Κύπρο και την κοινωνία της.