Στην Cablenet νοιαζόμαστε για εσάς!


Στην Cablenet, παραμένει ως προτεραιότητα μας η ασφάλεια και υγεία, του προσωπικού μας, των συνεργατών και των Συνδρομητών μας, υφιστάμενων και μελλοντικών.

Η Cablenet ενεργοποίησε αμέσως το σχέδιο δράσης και διαχείρισης κρίσεων και ήταν σε ετοιμότητα να αφομοιώσει και να εντάξει τις οδηγίες και τα διατάγματα που εκδίδονταν από τους αρμόδιους φορείς άμεσα και αποτελεσματικά.  Σκοπός μας, η προστασία της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, των συνεργατών και των Συνδρομητών. Στόχος μας η παροχή της δυνατότητας στους ανθρώπους της Cablenet να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους, διατηρώντας και διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή μας συνέχεια σε μια περίοδο όπου η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν πιο σημαντική και πιο απαραίτητη από ποτέ.

Η Cablenet, μέσω του προληπτικού πλάνου ανταπόκρισης και διαχείρισης για τα διάφορα σενάρια έκτασης και επίπτωσης του ιού, εκτιμώντας τον κίνδυνο για κάθε τμήμα, θέση εργασίας και δραστηριότητας συνεχίζει να εφαρμόζει, να αναθεωρεί και να προωθεί τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, σε όλους τους χώρους εργασίας, κτήρια ή εργοτάξια, εγκαθιδρύοντας παράλληλα και την εναλλακτική μέθοδο της τηλεργασίας, όπου το πλείστο  γραφειακό προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται με ασφάλεια από το χώρο του.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης ρίσκων και εφαρμογής του πλάνου προληπτικών μέτρων, η εταιρεία μας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 100 τεστ για τον COVID-19, σε όλο το προσωπικό της πρώτης γραμμής και τεχνικό προσωπικό, τα έξοδα των οποίων θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Cablenet.

Αναλυτικά τα μέτρα που έχει πάρει η Cablenet:

  • Πρώιμη εκτίμηση κινδύνου Πανδημίας μέσα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που απορρέουν από την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και  την Επιχειρησιακή Συνέχεια όπου καθορίστηκε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, ρίσκου και     επιπτώσεων.
  • Σε όλους τους χώρους εργασίας της εταιρείας, αύξησαν τα σημεία απολύμανσης χεριών σε συνδυασμό με την αύξηση της έντασης και έκτασης του πλάνου καθαριότητας και απολύμανσης.
  • Πλήρης εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας και πρόληψης από το προσωπικό της πρώτης γραμμής.
  • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση μέσω διαδραστικών βίντεο, παρουσιάσεων, ανακοινώσεων, σημάνσεων και ειδικού εγχειριδίου Διαχείρισης της Πανδημίας.
  • Εφαρμογή εντατικού προγράμματος απολύμανσης όλων των χώρων εργασίας.
  • Έκδοση ειδικών οδηγιών για συναντήσεις, ταξίδια και άλλες δραστηριότητες όπου απαιτείται φυσική παρουσία.
  • Συνεχής συντονισμός με τον Ιατρό Εργασίας για διασφάλιση της υγείας.
  • Αναθεώρηση επιχειρησιακών διεργασιών και διαδικασιών της εταιρείας έτσι ώστε να συνδυαστούν τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου με τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας, εν καιρώ πανδημίας.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της εταιρείας συγκεντρώθηκε ποσό, το οποίο κατατέθηκε σε ταμείο του κράτους για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Cablenet παρείχε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μαθητές που το είχαν ανάγκη, ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν εξ αποστάσεως, το πολύτιμο αγαθό της εκπαίδευσης.

Η Cablenet αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι μια ανθρωποκεντρική εταιρεία που νοιάζεται για το κοινό καλό και με τις ενέργειές της, προσφέρει έμπρακτα στο κοινωνικό σύνολο.