Στην ALTIUS INSURANCE LTD εμπιστεύεται για 16η χρονιά η Π.Ο.Ε.Δ. την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της


Η Π.Ο.Ε.Δ. εμπιστεύεται για 16η χρονιά την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE LTD.

H ALTIUS INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.), προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των μελών της Π.Ο.Ε.∆., με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Η επιτυχημένη συνεργασία της ALTIUS INSURANCE LTD  με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) ήδη μετρά 16 συναπτά έτη, προσφέροντας στα μέλη της Οργάνωσης ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.

Τα τελευταία δύο χρόνια η συνεργασία έχει επεκταθεί σημαντικά, καθώς πέραν των ασφαλειών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει μειωμένα ασφάλιστρα στους δασκάλους και στις ασφάλειες γενικών κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων.

Στη φωτογραφία αριστερά ο κ. Πόλης Προκοπίου, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της ALTIUS INSURANCE, μαζί με τον κ. Φίλιο Φυλακτού, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) κατά την υπογραφή ανανέωσης της συμφωνίας, στα κεντρικά γραφεία της ALTIUS INSURANCE LTD.