«ΣΤ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος» Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος έχουν αναλάβει την από κοινού διοργάνωση του “Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος”.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης σε ελεύθερη θεματολογία και η ενίσχυση των δεσμών των Κυπρίων δημιουργών με τον διεθνή πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο, ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ανά διετία και περιλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις των εικαστικών τεχνών, όπως ζωγραφική, χαρακτική, σχέδιο και εικονογράφηση (illustration).

Ο έκτος “Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος” προκηρύσσεται το 2020 και περιλαμβάνει τις θεματικές της χαρακτικής καθώς και χαρακτικής για νέους και ζωγραφικής για νέους.

Στον διαγωνισμό Χαρακτικής μπορούν να μετάσχουν δημιουργοί άνω των 22 ετών χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης υπηκοότητας μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Ο διαγωνισμός Χαρακτικής για νέους και ο διαγωνισμός ζωγραφικής για νέους, περιορίζονται σε νέους 15-22 ετών, υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ξένους, μονίμους κατοίκους Κύπρου.

Θα απονεμηθεί Α΄ βραβείο ύψους €2000 και Β’ βραβείο ύψους €1000 για τη χαρακτική, βραβείο €600 για νέους χαράκτες ηλικίας 15-22 και ένα βραβείο ζωγραφικής για νεαρούς καλλιτέχνες ηλικίας 15-22 ετών, ύψους €600. Τα βραβεία θα απονείμει κριτική επιτροπή από ανθρώπους των τεχνών. Τα έργα που θα βραβευθούν μαζί με άλλα επιλεγμένα θα εκτεθούν στο Κέντρο Τεχνών Κάνθου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους του διαγωνισμού από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: http://www.ucy.ac.cy/fl/el/news-and-events (τηλ.: 22892008) και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος: http://library2.ucy.ac.cy/telemachos-kanthos-foundation/ (τηλ.: 22349879). Τα έργα τέχνης που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να παραδοθούν μεταξύ 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020, 9 π.μ. – 3 μ.μ., στηv ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Αίθ. 010, Κτήριο 7) Πανεπιστημιούπολη, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109, Λευκωσία. Η επιστροφή των έργων θα γίνει από το Κέντρο Τεχνών Κάνθου, Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, 1040.