ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


 

 1. Κράτηση θέσης από Νέους Φοιτητές και Άρρενες οι οποίοι θα καταταγούν στην Eθνική Φρουρά

α)   Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο 2020, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο Κράτηση Θέσης, από την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), στη διεύθυνση  www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements.

β)    Οι άρρενες, οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb όπως πιο πάνω και να δηλώσουν το ακαδημαϊκό έτος έναρξης φοίτησής τους (υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης έναρξης φοίτησης στην αίτηση). Όσοι στρατιώτες δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την πιο πάνω περίοδο,  μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements και να το στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο vasilnic@ucy.ac.cy μέχρι 28 Αυγούστου 2020.     

γ)    Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν το ποσό των  €30 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ». To ποσό των €30 καταβάλλεται ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής). Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους κανόνες του Ταμείου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis.

 1. Παροχή Υποτροφιών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες ύψους €3.000 στους πρώτους πέντε (5) επιτυχόντες των Παγκυπρίων Εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών, που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι η βαθμολογία πρόσβασης που εξασφάλισαν δεν είναι χαμηλότερη από 18,5.

 1. Διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.ucy.ac.cy/pub_admbyspecial/main από την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020.

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α)  Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο 2020.

β)  Άρρενες οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης, με ημερομηνία απόλυσης το αργότερο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2020.

 1. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, και ταυτόχρονα να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των ειδικών κριτηρίων.
 2. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020.
 3. Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή Παγκυπρίων Εξετάσεων

Η υποβολή αιτήσεων για τη Β’ Κατανομή από υποψηφίους που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2020 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020 θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ucy.ac.cy/pub_seatallocationcy  από την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι η διάθεση θέσεων για τη Β’ Κατανομή θα γίνει βάσει των επιλογών που έχουν καταχωρήσει οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τον Μάρτιο για την Α’ Κατανομή.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, οι πιο πάνω υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Β’ και τελευταία κατανομή, θα πρέπει να ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Β’ κατανομής http://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallocationcy_v2/main_cand με τους ίδιους κωδικούς (username, password) που έχουν ήδη δημιουργήσει. Ακολούθως θα πρέπει να δηλώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για συμμετοχή στη Β’ κατανομή.

Τα αποτελέσματα της Β’ Κατανομής θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

 

Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή από στρατιώτες οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2019 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο 2020 

Για τους Εθνοφρουρούς, οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2019 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2020 γίνεται ξεχωριστή κατανομή.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2019, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019. Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν και οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή το 2019 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, η θέση θα τους προσφέρεται αυτόματα.

Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική συμπληρωματική κατανομή των εθνοφρουρών και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ κατανομή θέσεων των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020.

Η αίτηση καθώς και οι βαθμολογίες του τελευταίου εισακτέου εισδοχής του 2019, ανά πρόγραμμα σπουδών και τα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ  www.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements.

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας, βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά και Δελτίο αποτελεσμάτων Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) θα πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο solomonidou.maria@ucy.ac.cy  μέχρι τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020.

 1. Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία για υποψήφιους που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020

α)   Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές της Α‘ κατανομής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ηλεκτρονικά, από την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο elenag@ucy.ac.cy.

β)    Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων.

γ)    Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020.

δ)    Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Β΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020. 

 1. Στήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία/προβλήματα υγείας

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές/τριες οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια αναπηρία/πρόβλημα υγείας και επιθυμούν να  ενημερωθούν οι διδάσκοντες/ουσες τους ή χρειάζεται να τους παρέχονται εύλογες προσαρμογές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, στο τηλέφωνο 22894052 ή ηλεκτρονικά στο christina.m.a@ucy.ac.cy.

 1. Έντυπα Αιτήσεων και πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της  ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements). Για τυχόν απορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο fm@ucy.ac.cy.

 1. Εγγραφές στα Μαθήματα και Έναρξη Μαθημάτων

Οι εγγραφές στα μαθήματα των πρωτοετών θα γίνουν ηλεκτρονικά την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω θα αναρτηθούν αρχές Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements.