Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για ιδιώτες & εταιρείες για την απόκτηση διπλώματος Πρώτων Βοηθειών του Υπουργείου Εργασίας


Το Komanetsi Training Center διοργανώνει σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» για την απόκτηση διπλώματος Πρώτων Βοηθειών .
Το δίπλωμα έχει ισχύ τρία χρόνια. Τα σεμινάρια επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις μέσω του εργοδότη τους.
 
Περιλαμβάνουν :
 
•Εκτίμηση επεισοδίου
•Χρήση προστατευτικών (γάντια, pocket mask, κ.λ.π)
•Πρωτογενής εκτίμηση
•Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ (CPR)•Ενήλικας σε κατάσταση πνιγμού που διατηρεί ή  όχι τις αισθήσεις του
•Καρδιακή προσβολή
•Διαχείριση σοβαρής αιμορραγίας
•Διαχείριση καταπληξίας (σοκ)
•Μικρά τραύματα και πληγές
 
Στους εκπαιδευόμενους παρέχονται:
• έκδοση διπλώματος
 

Πληροφοριες στο 22463360 η online
www.komanetsi.com/live/training-center