Πρωτοβουλίες Νέων: Στην ψηφιακή εποχή με online αιτήσεις για επιχορηγήσεις


Τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους για τις «Πρωτοβουλίες Νέων», δίνει πλέον σε όλους τους ενδιαφερόμενους η λειτουργία του νέου λογισμικού του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΟΝΕΚ.

Το λογισμικό παρουσιάστηκε στις 24 Νοεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, με τους ειδικούς να εξηγούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τους στόχους, αλλά και τα οφέλη του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, με τη στροφή στην ψηφιοποίηση, απλοποιείται άμεσα η διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία και παράλληλα μειώνεται σημαντικά η χρήση του χαρτιού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η παρουσίαση του νέου λογισμικού για τις «Πρωτοβουλίες Νέων», ήταν διαθέσιμη τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά.

Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων», παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του νησιού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω επιχορηγήσεων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η έκδοση βιβλίων, η διοργάνωση συνεδρίων, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό κ.α. Στόχος του Προγράμματος, είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών, μέσω του εθελοντισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα όσα προσφέρει το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» και να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να το κάνουν στο https://onek.org.cy/