Προσωρινή αποσύνδεση Cytavision Public για διευκόλυνση των επιχειρήσεων


H Cyta από την πρώτη στιγμή της πανδημίας στέκεται δίπλα στους πελάτες της, στηρίζοντας τους ίδιους και τις επιχειρήσεις τους με μια σειρά διευκολύνσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει εκ νέου τη δυνατότητα που παρέχει στις επιχειρήσεις για προσωρινή αποσύνδεση της υπηρεσίας Cytavision Public με την υποβολή σχετικού αιτήματος, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021.  Με τη διευθέτηση αυτή, η μοναδική υποχρέωση για τον πελάτη θα είναι η καταβολή μηνιαίας συνδρομής ύψους €3.93. Η διαδικασία αποσύνδεσης είναι απλή και ολοκληρώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: online στη σελίδα https://www.cyta.com.cy/public-places-disconnections-reconnections, καλώντας τον αριθμό 150 ή επικοινωνώντας με τον Σύμβουλο Εξυπηρέτησης της επιχείρησης.

Οι πελάτες  Cytavision Public που θα υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πιστωθούν αναδρομικά για την περίοδο από τις 11 Δεκεμβρίου 2020 και μετά.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα της προσωρινής αποσύνδεσης και επανασύνδεσης της υπηρεσίας Cytavision Public είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Cyta: https://www.cyta.com.cy/public-cytavision-service .