ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΤΑΞΗ”


Πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων την Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ. Το Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ πρόκειται για πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων.  Κύριος σκοπός η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό οι εμπλεκόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από το καταρτισμένο προσωπικό του Intercollege με στόχο την επανένταξη τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΕΝΤΑΞΗ ο κλάδος Επισιτιστικών Τεχνών και Αισθητικής του Intercollege  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε θεραπευτικά κέντρα. Οι έμπειροι εκπαιδευτές των δυο κλάδων έχουν σχεδιάσει εξειδικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων στόχου. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις άρτια εξοπλισμένες αίθουσες των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του  Intercollege. Στη συνέχεια πιστοποιούν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με το ECDL, καθώς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι εξεταστικό κέντρο ECDL.

Εκτός, από τα θεραπευτικά κέντρα, η Ομάδα Έργου της Μονάδας Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει πρόγραμμα Χρήση και Διαχείριση ψυκτικώνυλικών στις Κεντρικές φυλακές με στόχο την πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση τους με την αποφυλάκιση τους.

Το Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ υλοποιείται από τον Δεκέμβριο 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ όπως απευθυνθείτε στη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.