Πραγματοποίηση Συνεδρίου με θέμα «Νεολαία, Δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές»


Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Συνέδριο με θέμα «Νεολαία, Δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, το Erasmus+, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και το Center for Social Innovation – CSI.  Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε η κα Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό και σ’ αυτό έλαβαν μέρος φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης και κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες και εκπρόσωποι σχετικών οργανισμών, εκπρόσωποι οργανώσεων νέων, Δημόσιες Υπηρεσίες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου ήταν οι σύγχρονες πρακτικές συμμετοχής των νέων στα κοινά, τα εργαλεία ενδυνάμωσής τους για πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που η εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργεί στους νέους, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχικότητα και η επιρροή τους στην οικοδόμηση καλύτερων κοινωνιών.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν πρακτικές, εργαλεία και πολιτικές, αντάλλαξαν εισηγήσεις και κατέθεσαν προτάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της νεολαίας και τη συμμετοχή της στον δημόσιο βίο. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν συζητήσεις σχετικά με τις πρακτικές, τα εργαλεία και τις πολιτικές για την επικύρωση προσόντων και δεξιοτήτων μέσα από τη Μη-Τυπική και Άτυπη Μάθηση και τη Διά Βίου Μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, τη δημοκρατική συμμετοχή και την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και τις σύγχρονες παιδαγωγικές ενδυνάμωσης των νέων, τους ψηφιακούς πολίτες και την τεχνολογία.