Πόσο καλά ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την Αγγλική γλώσσα στο χώρο εργασίας;Εκπαιδευτικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Tο Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα, τα οποία θα διεξαχθούν την περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020. Το πρώτο σεμινάριο του Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο, English for the workplace, με διδάσκοντα τον Κωνσταντίνο Τσουρή, θα προσφερθεί κυρίως στα Αγγλικά με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων για τον χώρο εργασίας, εισάγοντας, αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας ένα σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που είναι καθοριστικής σημασίας από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας, της αίτησης για μία, της εξασφάλισης και της άσκησης στο χώρο εργασίας. Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αυθεντικού υλικού και μέσω της προώθησης της συνεργατικής μάθησης, αντιμετωπίζει αλληλένδετα θέματα όπως είναι η γλωσσική ικανότητα, η διεπιστημονικότητα, η ποικιλομορφία και πώς να ξεχωρίζει κάποιος μεταξύ των ίσων στη σημερινή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει ένα συνδυασμό μεθοδολογιών, βασισμένων σε δεξιότητες και θα ενθαρρύνει μια πρακτική προσέγγιση μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες θα κάνουν πρακτική και θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να βελτιώσουν μια σειρά από εργασίες της καθημερινότητας.

Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: 2 Δεκεμβρίου 2020

Εγγραφές: http://www.ucy.ac.cy/alumni/el/our-services/ife-long-learning

Πληροφορίες: 22894356, alumni@ucy.ac.cy