Πολύτιμη ανάσα ζωής στη ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομείου


Το Τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας με την καθοδήγηση του Συνδέσμου Θερμοκοιτίδα Αγάπης, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εντατικής νοσηλείας νεογνών, δώρισαν στη ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομείου 3 μηχανήματα μη επεμβατικής στήριξης της αναπνοής νεογνών (CPAP).

Μέσω της συγκεκριμένης δωρεάς ο Σύνδεσμος Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» δηλώνει τη διαρκή στήριξή του στον αγώνα για τη φροντίδα των νεογνών, των οικογενειών τους και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η λίστα με τις πολυδιάστατες δράσεις του συνδέσμου είναι μεγάλη, αλλά με ένα κοινό σημείο αναφοράς την αφειδώλευτή και ανιδιοτελή αγάπη στον συλλογικό αγώνα αγαπημένων φίλων και πολύτιμων υποστηρικτών που ενώνουν δυνάμεις και δίνουν φωνή στις ανάγκες των μικρών μαχητών.

Η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, το 2011 από τον δρα Ανδρέα Χατζηδημητρίου στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, έθεσε την ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας για την Προωρότητα, τη στήριξη των νεογνών, των γονέων αλλά και του προσωπικού́ της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο Νοσοκομείο στον καθημερινό́ τους αγώνα.

Η πρόωρη γέννηση, η γέννηση δηλαδή πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης, καθιστά τα πρόωρα βρέφη ως τη μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών ασθενών στις χώρες της Ευρώπης και ταυτόχρονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των παιδιών κάτω των 5 ετών.

Κάθε Νοέμβριο, άτομα και οργανώσεις σε περισσότερες από 100 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους με δραστηριότητες και ειδικές εκδηλώσεις, δηλώνοντας τη δέσμευσή τους να δράσουν τόσο για την πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων όσο και για τη βελτίωση της φροντίδας των πρόωρων βρεφών αλλά και συνάμα της στήριξης των οικογενειών τους.

Έντονη και σημαντική είναι η δράση του συνδέσμου και σε τοπικό επίπεδo και διεθνές επίπεδο με εκστρατείες ενημέρωσης, αγορές εξοπλισμού της μονάδας, αγορές αναγκαίων και εξειδικευμένων προϊόντων φροντίδας, κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού της MENN για τη μέθοδο Developmental Care σε συνεργασία με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες του κράτους, οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για γονείς κ.ά.