Πέραν των 19 εκ. ευρώ διαθέσιμα σε Κύπριους δικαιούχους για το 2023


Παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, οι ευκαιρίες χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+,  οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, και το έργο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης στη Λευκωσία. 

Το Erasmus+ γιορτάζει φέτος 35 χρόνια ζωής, με την Κύπρο να συμπληρώνει με τη σειρά της 25 χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ο αντίκτυπος του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικός και αδιαμφισβήτητος. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιχορηγήθηκαν 1351 Σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 77,9 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, 5245 οργανισμοί είχαν εμπλοκή σε Σχέδια στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, τα οποία συμπεριέλαβαν 28,551 κινητικότητες.

Όπως γνωστοποίησε ο Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ, «η έναρξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 προέβλεπε αυξημένα κονδύλια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, νέα δομή του προγράμματος καθώς και νέες δράσεις».

Παράλληλα, ο διευθυντής του ΙΔΕΠ, Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, επεσήμανε ότι τo κονδύλι για Κύπριους δικαιούχους για το 2023 ανέρχεται περίπου στα 19,5 εκατ. Ευρώ. Αναλυτικά, η κατανομή του προϋπολογισμού αφορά 13.137.500 ευρώ στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 4.688.697 ευρώ στον τομέα της Νεολαίας, 49.505 ευρώ στον τομέα του Αθλητισμού, 433.313 ευρώ σε θέματα δικτύωσης και 1.179.600 ευρώ στη διαχείριση. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε το έργο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, το οποίο εκτός από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (τομείς Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και Αθλητισμού), διαχειρίζεται, επίσης, και το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων eTwinning, και συντονίζει τις εργασίες της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Team of Experts).

Κύριο μέλημα του ΙΔΕΠ είναι η όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για αξιοποίησή τους από νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται  στον τομέα της εκπαίδευσης, τηςκατάρτισης και του αθλητισμού.

Όπως τόνισε ο Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου «η έναρξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς προκλήσεις. Η πανδημία του κορωνοϊού δοκίμασε αρκετά το πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης σχεδίων από τους ίδιους τους δικαιούχους όσο και σε επίπεδο ιδρύματος. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αντιλαμβανόμενο τη δική του συνεισφορά στην Κυπριακή κοινωνία μέσω του Προγράμματος που διαχειρίζεται έχει αποδείξει εμπράκτως ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις» εφόσον κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν σταμάτησε καθόλου τις εργασίες του και αδιαλείπτως στήριζε αιτητές και δικαιουχους. 

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ αποτελεί Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, παρέχοντας ευκαιρίες συμμετοχής σε δράσεις στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και του Αθλητισμού.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει, μέσα από τη διά βίου μάθηση, την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και εκτός, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, κοινωνική συνοχή, προώθηση καινοτομίας, ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά και ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, ως απόγονος προηγούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Έχει προσφέρει στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, ενώ έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δράσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.