Παρουσίαση ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ με θέμα: «Στάσεις και Αντιλήψεις των Νέων για τον Έρωτα, τον Γάμο και την Εκκλησία»


Παρουσίαση ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ με θέμα: «Στάσεις και Αντιλήψεις των Νέων για τον Έρωτα, τον Γάμο και την Εκκλησία»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την νεολαία της Κύπρου. Η έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις και στις στάσεις των νέων, αναφορικά με τον έρωτα, τις σχέσεις, το γάμο και την εκκλησία.

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2023, με δείγμα 500 νέους ηλικίας 18-35 ετών. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών και προσωπικών συνεντεύξεων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα αποκαλυφθούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2023 στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στις 12:00 π.μ. Η δημοσιογραφική διάσκεψη αναμένεται να προσελκύσει εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες του ΟΝΕΚ, καθώς και οργανώσεις νεολαίας.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, θα παρουσιαστούν και συζητηθούν τα κύρια ευρήματα της έρευνας, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα ως προς την αντίληψη των νέων για θέματα όπως ο έρωτας, ο γάμος και η εκκλησία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ.