ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 2018»

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών Ταχυδρομείων και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανέθεσαν στο ΠΑΚΕΠΕ τη διεξαγωγή της επαναληπτικής τηλεφωνικής έρευνας για το έτος 2018 για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών τους.

Η νέα τηλεφωνική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παγκύπριο δείγμα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2018. Για την ετοιμασία του ερωτηματολογίου και την ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκαν πέραν από το προσωπικό του ΠΑΚΕΠΕ και η τεχνογνωσία προσωπικού από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το έτος 2018  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 μεταξύ 10.00-11.00π.μ., στην Αίθουσα Συγκλήτου αρ. 115, 1ος όροφος, κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Πανεπιστημιούπολη. Στη παρουσίαση θα παρευρεθεί η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική Αναστασιάδου.

Η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέχρι τις 10,  Ιανουαρίου 2019 στο τηλ: 22895257 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pakepe@ucy.ac.cy