ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: Επτά (7)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 (Ιανουάριος 2020 – Μάϊος  2020)  και με δυνατότητα επανεργοδότησης για άλλα 2 εξάμηνα.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αθλητικό Κέντρο, Λευκωσία

Το Αθλητικό Κέντρο δέχεται αιτήσεις για πλήρωση επτά (7) θέσεων εργασίας Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία επτά (7) από τα δώδεκα (12) πιο κάτω επιλεγόμενα μαθήματα αθλητισμού, τα οποία βάσει των αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 1. Αεροβική
 2. Αντιπτέριση
 3. Αντισφαίριση
 4. Δια βίου Φυσική Κατάσταση
 5. Καλαθόσφαιρα
 6. Ορειβασία / Αναρρίχηση / Προσανατολισμός
 7. Πετόσφαιρα
 8. Ποδόσφαιρο
 9. Σκουός
 10. Τάε Κβον Ντο
 11. Τζούντο
 12. Χειροσφαίριση

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Τα μαθήματα θα προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον αριθμό των ενδιαφερόμενων φοιτητών.  Σε κάθε εξάμηνο θα προσφέρονται ένα μέχρι επτά μαθήματα.  Ο κάθε ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας που θα επιλεγεί, θα μπορεί να εργοδοτηθεί από ένα μέχρι τρία εξάμηνα (όχι κατ΄ ανάγκη διαδοχικά) με ξεχωριστές συμβάσεις, ανάλογα με την επίδοσή του και τα προσφερόμενα μαθήματα. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο κύριος σκοπός των μαθημάτων είναι να καταστήσουν τους φοιτητές/τριες ικανούς να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες και θετικές εμπειρίες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής με απώτερο στόχο την εμπλοκή τους στην δια βίου άσκηση.

Κύριο έργο για τις πιο πάνω θέσεις είναι:

 1. Οργάνωση και προγραμματισμός των μαθημάτων.
 2. Διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρία και πρακτική).

Τα μαθήματα αυτά είναι υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €40,00 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και €60,00 για κατόχους διδακτορικού τίτλου. Από το πιο πάνω ποσό θα γίνονται αποκοπές εργοδοτούμενου για τα διάφορα ταμεία του κράτους.  Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού και δεν παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα / μάθημα.
 2. Εμπειρία διδασκαλίας.
 3. Διδακτορικός τίτλος

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε ένα αντίτυπο:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές / Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

 1. Δύο συστατικές επιστολές.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός ή ηλεκτρονικά (natassa@ucy.ac.cy) στο Συμβούλιο Αθλητισμού, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συμβουλίου Αθλητισμού κυρία Νατάσσα Χαραλάμπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 22894180.