Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Η Ινδία ηγέτης στον τομέα των ΑΠΕ μετά την πανδημία


Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Η Ινδία ηγέτης στον τομέα των ΑΠΕ μετά την πανδημία

Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποδείχθηκε ίσως ο πιο ανθεκτικός, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, και η Ινδία αναμένεται πως θα επωφεληθεί σημαντικά από αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση και τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τις ΑΠΕ μέχρι και το 2025 («Renewables 2020 — Analysis and forecast to 2025»), η Ινδία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην άνοδο του τομέα, ξεκινώντας από το 2021, καθώς η χώρα αναμένεται να διπλασιάσει την παραγωγή πράσινης ενέργειας, σε σχέση με το 2020.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αναφέρεται ότι πολλά αδειοδοτημένα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που βρίσκονταν σε αναμονή λόγω της πανδημίας αλλά και καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες γης, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία.

Σε σχέση με τον αντίκτυπο του Covid-19 στον τομέα των ΑΠΕ, της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και των μεταφορών, στην έκθεση καταγράφεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς ο κλάδος τον ανανεώσιμων εκτιμάτε πως θα επιδείξει σημάδια ανθεκτικότητας, ενισχυμένος από τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα υποχωρήσει κατά 5%, παρόλα αυτά η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ θα αυξηθεί κατά 7%, λόγω μακροπρόθεσμων συμβολαίων και της λειτουργίας νέων έργων).

Η πορεία διαμόρφωσης της υποδομής για την παραγωγή επιπλέον πράσινης ενέργειας δεν έχει παρεκκλίνει των στόχων που έχουν καθοριστεί, αντιθέτως βρίσκεται σε σημείο ρεκόρ, και αναμένεται να καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10% το 2021, ως αποτέλεσμα της επανέναρξης των εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο ανεφοδιασμού.

Οι βασικές αγορές που αποτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και διάφορες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έδωσαν παράταση στις προθεσμίες των διαγωνισμών που προκήρυξαν αλλά και στις πολιτικές που αφορούν τον κλάδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δυναμική του κλάδου για το 2021.

Για το 2022, η έκθεση προβλέπει μείωση της παγκόσμιας δυνατότητας ανανεώσιμων πηγών, λόγω της λήξης του χρονοδιαγράμματος κινήτρων που δόθηκαν, αλλά και της αβέβαιης πολιτικής που ακολουθείτε από διάφορες χώρες. Η λήξη των επιδοτήσεων φόρου στις ΗΠΑ και την Κίνα τα επόμενα χρόνια, πιθανόν να δημιουργήσει αβεβαιότητα σε σχέση με τον μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης.

 

Η αιολική και ηλιακή αγορά της Ινδίας
 Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας αναμενόταν να υποχωρήσει κατά 60% μέχρι και το τέλος του 2020 σε σύγκριση με το 2019, όμως σχεδόν 0,3 κιλοβατώρες αιολικής προστέθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, με την προσθήκη μόλις ενός έργου στο πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Με την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ινδία να λαμβάνει χώρα το πρώτο μισό του χρόνου λόγω των μουσσώνων, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι νέες φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις παρουσίασαν 70% χαμηλότερη παραγωγή σε σχέση με τον μέσο όρο της αύξησης που παρουσιαζόταν τα πρώτα εξάμηνα των προηγούμενων τριών ετών, κυρίως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τη διατάραξη της αλυσίδας ανεφοδιασμού. Ωστόσο, αναμένεται σχετική ανάκαμψη στον τομέα των φωτοβολταϊκών για το 2021 και το 2022 με επιπρόσθετη χωρητικότητα που θα υπερβαίνει τα επίπεδα του 2019, καθώς έργα που καθυστερήσαν και νέα έργα που θα υλοποιηθούν, θα δώσουν τη σχετική ώθηση.

Οι δυσκολίες διανομής
Η έκθεση καταγράφει τις δυσκολίες διανομής στην Ινδία, καθώς η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. Αυτή η οικονομική αστάθεια, οδηγεί σε καθυστερημένες πληρωμές σε παραγωγούς, μειώνοντας την κερδοφορία υφιστάμενων έργων και παράλληλα, αυξάνοντας το επίπεδο του ρίσκου που πρέπει να πάρουν πιθανοί επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Νέα εργοστάσια παραγωγής ΑΠΕ που διαχειρίζονται εταιρείες κοινής ωφελείας χωρίς υποσχόμενες πιστοληπτικές ικανότητες, πιθανότατα να αντιμετωπίσουν σωρεία εμποδίων στο άμεσο μέλλον, πάντα σε σχέση με εργοστάσια που διαχειρίζονται από βιώσιμους παράγοντες.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020, οι συνολικές καθυστερημένες οφειλές από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας προς τους παραγωγούς, αυξήθηκαν κατά 28% και αντίστοιχα, 10% προς τα εργοστάσια ΑΠΕ. Τον περασμένο Μάιο, η κυβέρνηση της Ινδίας,  ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μείωσης των καθυστερημένων οφειλών προς τους παραγωγούς.

 

Ο δρόμος μπροστά και η καινοτομία
Η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο τις καινοτόμες λύσεις της Ινδίας για την αντιμετώπιση της επιβράδυνσης του τομέα των ΑΠΕ, όπως η αποκρατικοποίηση των πλειστηριασμών και η δυνατότητα που θα έχουν πλέον οι επαγγελματίες του χώρου, να θέτουν οι ίδιοι τις τιμές που είναι πρόθυμοι να πωλήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, μια κίνηση που παρέχει περισσότερη ασφάλεια πληρωμών και προσελκύει μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Ανεξαρτήτως των δυσκολιών που έφερε η πανδημία, η Ινδία κατάφερε να βγάλει τον Σεπτέμβριο του 2020 σε δημοπρασία, 8,2 GW φωτοβολταϊκής χωρητικότητας, ξεπερνώντας την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους.

Άλλες καινοτομίες όπως οι πλειστηριασμοί για αποθήκευση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθιστούν τον τομέα πιο ανταγωνιστικό. Η κατάργηση των ανώτατων ορίων που μπορεί κάποιος  να κάνει προσφορά, επιτρέπει στους επαγγελματίες του κλάδου να ζυγίσουν το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα.

Η υπερφόρτιση του δικτύου και η συμφόρηση κατά τη διάρκεια μεταφοράς, αλλά και θέματα απόκτησης γης, αντιμετωπίζονται πλέον μέσω των επιτροπών πράσινη ενέργειας, αλλά και ηλιακών πάρκων.

Η Ινδία, πρέπει επίσης να βρει άμεσες λύσεις για αποσυμφόρηση των σημείων διανομής ενέργειας ως προς τις οικονομικές προκλήσεις, ούτως ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν. Πρέπει να θεσπιστούν ολοκληρωμένοι και διαφανείς Νόμοι που επιτρέπουν στους επενδυτές περισσότερη ευελιξία για χαλάρωση των διαδικασιών για επενδύσεις.