Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022

Tiny people and beautiful flower garden inside female head isolated flat vector illustration. Cartoon characters healing mind and soul for happy lifestyle. Mental health and infographics concept

Δημοσίευση μελέτης από το Youth Wiki για τις επιπτώσεις της πανδημίας 

στην ψυχική υγεία των νέων

Η ψυχική υγεία των νέων συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα, καθώς έρευνες έχουν καταδείξει μια κατακόρυφη αύξηση στα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους ανάμεσα στον νεανικό πληθυσμό, κυρίως ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει παγκύπρια ποσοτική έρευνα που διενήργησε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου εντός του 2021, η οποία κατέδειξε ότι τα συναισθήματα άγχους, θλίψης και αβεβαιότητας κυριαρχούν στην ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των νέων της Κύπρου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου 2022, το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια “Youth Wiki, δημοσίευσε συγκριτική αναφορά με τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών χωρών προς άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων.

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε καταδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στο σύνολό τους αντέδρασαν έγκαιρα στις προκλήσεις της πανδημίας θέτοντας σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Σχεδόν όλες οι χώρες που συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων εφάρμοσαν μέτρα πολιτικής με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των νέων, με 6 χώρες να έχουν λάβει μέτρα σε όλους τους τομείς με τους οποίους καταπιάνεται η μελέτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. 

Η έκθεση υπογραμμίζει τα ακόλουθα κύρια ευρήματα:

  • Η πανδημία του COVID-19 έδειξε πως η ψυχική υγεία των νέων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ύπαρξη συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία, οι ψηφιακές δεξιότητες για την εξισορρόπηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, η ασφάλεια της εργασίας καθώς και η συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

  • Στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν τεθεί σε εφαρμογή ποικίλα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων για την ψυχική υγεία των νέων: ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, αύξηση των έργων στα σχολεία, πρόσθετη χρηματοδότηση για την εργασία με/για τη νεολαία (youth work),  πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

 

  • Ορισμένες ομάδες του νεανικού πληθυσμού είναι πιο ευάλωτες από άλλες, απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούνται από τα περιοριστικά μέτρα και την κοινωνική απομόνωση, έχοντας βρεθεί σε ιδιαίτερο κίνδυνο καθώς οι υπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί. 

 

  • Οι συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων θα συνεχιστούν μακροπρόθεσμα, ωστόσο έχουν προκύψει καλές πρακτικές που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για περαιτέρω ενέργειες, όπως για παράδειγμα στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τους μηχανισμούς των ευρωπαϊκών χωρών σε όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν και αφορούν τη νεολαία, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια της ΕΕ Youth Wiki