Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2023: «Πράσινες δεξιότητες για ένα βιώσιμο κόσμο»


Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2023: «Πράσινες δεξιότητες για ένα βιώσιμο κόσμο»

Κάθε χρόνο η 12η Αυγούστου γιορτάζεται ως Διεθνής Ημέρα Νεολαίας, με στόχο να προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία όπως η ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα τα οποία έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την πρόληψή τους.

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα Νεολαίας γιορτάστηκε στις 12 Αυγούστου 2000, μετά την υιοθέτησή της από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) το 1999 και από τότε έχει καθιερωθεί ως μέρα-ορόσημο για τη νεολαία, αφού θέτει στο επίκεντρο τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), η συγκεκριμένη μέρα είναι μια μέρα γιορτής, μία ακόμα αφορμή για να αναγνωριστούν οι δυνατότητες, οι δεξιότητες αλλά κυρίως η δημιουργική δύναμη των νέων ανθρώπων, που με τόσο ζήλο αφοσιώνονται στην αναζήτηση ευκαιριών που τους αξίζουν.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας, είναι η στροφή προς ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον κόσμο, μέσω της ανάπτυξης πράσινων δεξιοτήτων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης αλλά και για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Ενώ οι πράσινες δεξιότητες αφορούν άτομα όλων των ηλικιών, έχουν αυξημένη σημασία για τις νέες γενιές, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι πράσινες δεξιότητες είναι γνώσεις, ικανότητες, αξίες και στάσεις που απαιτούνται για τη διαβίωση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους πόρους κοινωνία. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση πράσινων τεχνολογιών και διαδικασιών σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, καθώς και δεξιότητες που αντλούν από ένα φάσμα γνώσεων, αξιών και στάσεων για να διευκολύνουν τη λήψη περιβαλλοντικά βιώσιμων αποφάσεων στο εργασιακό περιβάλλον και στην καθημερινή ζωή. Λόγω του διεπιστημονικού τους χαρακτήρα, η ουσία των πράσινων δεξιοτήτων εκφράζεται, εν μέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου, μέσω άλλων συναφών όρων, όπως “δεξιότητες για το μέλλον” και “δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας”. Η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, αντανακλά τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των μη βιώσιμων δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, Κλεάνθης Κουτσόφτας, ανέφερε πως: «Ως ο αρμόδιος φορέας του κράτους για θέματα νεολαίας, θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε και να μεταφέρουμε τη φωνή των νέων όπου χρειάζεται, έτσι ώστε οι απόψεις τους να γίνονται ακουστές πριν να ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους. Επιπρόσθετα, μέσα από τη γεωγραφική μας επέκταση με τη λειτουργία καινούργιων Πολυκέντρων Νεολαίας, βρισκόμαστε σήμερα ακόμα πιο κοντά σε κάθε νέα και νέο, με καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες».

Ο ΟΝΕΚ δίνει εφόδια και κίνητρα στους νέους ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους τους με γνώμονα τη δίψα των νέων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και εξελίξεις της κοινωνίας, ο οργανισμός διεξάγει ανά διαστήματα έρευνες σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. Ο ΟΝΕΚ επιδιώκει τη συνεχή και ενεργό εμπλοκή των νέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών σχετικά με τη νεολαία παρέχοντας και απαραίτητες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Η ενεργή συμβολή του ΟΝΕΚ σε θέματα που όχι μόνο αφορούν αλλά και προβληματίζουν τη νεολαία αποδεικνύεται έμπρακτα μέσω προγραμμάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργική απασχόληση και συμβουλευτικές υπηρεσίες από τα Πολύκεντρα Νεολαίας που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και αποτελούν την γεωγραφική επέκταση του οργανισμού σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αγρό, Πάφο, Αμμόχωστο και Ευρύχου.