Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Ζωής σε δανειολήπτες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης από την Altius Insurance Η Altius Insurance επιλέχθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό


H ALTIUS INSURANCE LTD και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης προχώρησαν σε σύναψη τριετούς συμφωνίας συνεργασίας, αρχομένης 1/1/2024, μέσω της οποίας παρέχεται στους δανειολήπτες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ομαδικό σχέδιο Ασφάλισης Ζωής, το οποίο προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη έναντι απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία και μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Η πολύχρονη πείρα στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό τομέα, η πολύ ανταγωνιστική τιμολόγηση και η ισχυρή κεφαλαιουχική επάρκεια της ALTIUS INSURANCE LTD ήταν μόνο ορισμένοι από τους λόγους που ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης την εμπιστεύτηκε για το ομαδικό πρόγραμμα ζωής των δανειοληπτών του.

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται από αριστερά ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ALTIUS INSURANCE LTD κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης και ο Γενικός Διευθυντής/CEO του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης κ. Χριστόφορος Καπλάνης, κατά την υπογραφή της συμφωνίας.