Ολοκλήρωση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, στον Οργανισμό «ΤΑΛΩΣ»Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άλλος ένα κύκλος μαθημάτων με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού «ΤΑΛΩΣ»

Υπό την καθοδήγηση της καταξιωμένης εκπαιδεύτριας κας Παρασκευής Χατζηπαναγιώτου, οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάστηκαν κατάλληλα για να διεκδικήσουν την Πιστοποίηση τους ως «Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης», στις εξετάσεις που θα υποβληθούν από την ΑνΑΔ. 

Ένα νέο κύκλο μαθημάτων οργανώνει ο Οργανισμός «ΤΑΛΩΣ» για «Εκπαιδευτές Τηλεμάθησης» και «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» τον προσεχή Σεπτέμβριο, πάλι με την καθοδήγηση και διδασκαλία της κας Χατζηπαναγιώτου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού στο τηλέφωνο 2245433 ή στο email:la@talos-rtd.com.