Ολοκλήρωση και παράδοση ακόμη δύο φωτοβολταικών πάρκων


Ακόμη δύο φωτοβολταικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 2.5MW ολοκληρώθηκαν από την L&T Sun Power Ltd και συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΑΗΚ. Τα δύο πάρκα αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταικών πάρκων της εταιρίας, με στόχο την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής δυναμικότητας 10ΜW.

Η L&T Sun Power Ltd, συνδυάζει τις προσπάθειες και τον κοινό στόχο των επενδυτών και μετόχων της εταιρίας, της Justy Business Ltd των Δρ. Kirill Zimarin και κ. Andrey Vedenkov, της Lanitis Energy Ltd της οικογένειας Λανίτη και της T.P.Timotheou Ltd του κ. Τιμόθεου Τιμοθέου, για συνεχή προσφορά και εμπλουτισμό του ισοζυγίου παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη αυτοχρηματοδοτούμενη επένδυση, συνεισφέρει σημαντικά στις προσπάθειες της Κύπρου, να συμβαδίσει με τους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της παραγωγής «πράσινης ενέργειας».

Τα δύο πάρκα που συνδέθηκαν πρόσφατα, ένα στο Δάλι 1.5MW και ένα στο Γέρι 1MW, έρχονται να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην περαιτέρω παραγωγή και προσφορά ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η αποπεράτωση 3 επιπλέον πάρκων που θα ανεβάσουν τη συνολική προσφορά ενέργειας στα 10MW.

Συγκεκριμένα, στα δύο πάρκα εγκαταστάθηκαν 6.228 φωτοβολταϊκά πλαίσια και 40 μετατροπείς τάσης εγκατεστημένα σε 46.900 τετραγωνικά μέτρα. Η λειτουργία των δύo φωτοβολταϊκων συστημάτων θα μπορεί να τροφοδοτεί περίπου 650 κατοικίες με καθαρή ενέργεια και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα CO2 της τάξεως των 3.000 τόνων περίπου ετησίως που θα χρειάζονταν 85.000 δέντρα να τους απορροφήσουν.