Οι Zante Dilemma σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας απέναντι σε συμπεριφορές που μειώνουν και προσβάλλουν!


Η δημιουργία του τραγουδιού αποτελεί μία διαμαρτυρία απέναντι σε συμπεριφορές που μειώνουν και προσβάλλουν την ανθρώπινη προσωπικότητα.Το τραγούδι «Στέφανε» απέχει από πολιτικούς χρωματισμούς και δολοφονίες χαρακτήρων.