Οι Γενικές Ασφάλειες ανοίγουν την «πύλη» στην εξυπηρέτηση.


Το Genikes Insurance Customer Portal σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ανταποκρινόμενοι στις σημερινέςσύγχρονες ανάγκες, οι Γενικές Ασφάλειες ανοίγουν την «πύλη» στην άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, 24/7.

Κλικάροντας στο www.genikesinsurance.com.cy οι πελάτες των Γενικών Ασφαλειών καθώς και οι μη πελάτες έχουν άμεση πρόσβαση στις πιο κάτω υπηρεσίες:

Αγορά ασφαλιστικών προϊόντων (για ιδιώτες): οχήματος, κατοικίας, κυνηγού, ταξιδιού, οδηγών. Πρόσθετα, προσφέρεται η επιλογή λήψης και αποθήκευσης προσφοράς ασφάλισης.

Πρόσβαση και πληροφορίες για ασφαλιστήρια που διατηρούνται με τις Γενικές Ασφάλειες (αριθμός ασφαλιστηρίου, ασφάλιστρα, ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφαλιστικής κάλυψης, ασφαλισμένα ποσά, πληροφόρηση που αφορά τις πληρωμές και οφειλόμενα ασφάλιστρα, δυνατότητα εκτύπωσης του πιο πρόσφατα αναθεωρημένου πίνακα ασφαλιστηρίου και δυνατότητα αποστολής Ασφαλιστηρίου μέσω E-mail).

Δυνατότητα επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δύναται να ζητηθούν από τις  Γενικές Ασφάλειες από καιρού εις καιρό στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη).

Πληρωμή ασφαλίστρων, μέσω σύνδεσης στην ιστοσελίδα της JCC, με αυτόματη μεταφορά στοιχείων του ασφαλιστηρίου στην οθόνη πληρωμής.

Έχοντας κατά νου την δυναμική που πρέπει να έχει το Genikes Insurance Customer Portal υπάρχει προγραμματισμός για συνεχή εμπλουτισμό με πρόσθετες δυνατότητες και λειτουργικότητες.