Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει Φόρουμ με θέμα: «Κοινωνική Καινοτομία για Κοινωνική Ένταξη»


Τα τελευταία χρονιά η κοινωνική καινοτομία, εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις δράσεις και στις πολιτικές που αφορούν τους νέους, σαν μέθοδος ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, η κοινωνική καινοτομία παραμένει ένας ασαφής όρος για τους πλείστους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε θέματα ενδυνάμωσης και στήριξης των νέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.), ως η Εθνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+: Κεφάλαιο Νεολαίακαι το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) διοργανώνουν το παγκύπριο Φόρουμ με θέμα:«Κοινωνική Καινοτομία για Κοινωνική Ένταξη».

Το Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, θα δώσει την ευκαιρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπουργεία, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Τοπικές Αρχές,Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις),να ενημερωθούν και να συζητήσουν, μέσα από παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες και εργαστήρια, την εξέλιξη της κοινωνικής καινοτομίας ως εργαλείο ένταξης των νέων στην οικονομία και την κοινωνία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης μέσα από σχετικές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικούς οργανισμούς που τις προωθούν.

Το Φόρουμ «Κοινωνική Καινοτομία για Κοινωνική Ένταξη» εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών της Στρατηγικής Σύμπραξης Youth@Work του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, η οποία σκοπό έχει τη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα σε Εθνικούς Φορείς και οργανισμούς με στόχο την προώθηση της νεανικής απασχολησιµότητας και επιχειρηματικότητας. Η εν λόγω Στρατηγική, έχει επίσης ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να στηρίξει φορείς στις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με την ενδυνάμωση των νέων, μέσα από την παροχή εργαλείων και πρακτικών εφαρμογής της κοινωνικής καινοτομίας.

Στόχοι του Φόρουμ «Κοινωνική Καινοτομία για Κοινωνική Ένταξη»

  1. Γνωριμία και δικτύωση μεταξύ τοπικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής καινοτομίας και δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας και επικοινωνίας,
  2. Ενημέρωση τοπικών φορέων για τη Στρατηγική Σύμπραξη Youth@Work που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Erasmus+”, τη σημασία της, καθώς  και τις ευκαιρίες κατάρτισης και ενδυνάμωσης που παρέχει,
  3. Κατάρτιση τοπικών φορέων σε βασικές αρχές της κοινωνικής καινοτομίας και του ρόλου της στην κοινωνική ένταξη,
  4. Εντοπισμός και χαρτογράφηση αναγκών, προκλήσεων και προσδοκιών των τοπικών φορέων και επαγγελματιών σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης.