Ο Όμιλος Olympia για μία Ευρώπη NetZero μέχρι το 2050


Επενδύει στην ενέργεια και στη Sunlight Group, η οποία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά μπαταριών και αποθήκευσης ενέργειας

Ο Όμιλος Olympia, ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος, συνεχίζει να επενδύει στην αγορά της ενέργειας και στην Sunlight Group, μίας κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας τεχνολογίας και παρόχου καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με πολυετή εμπειρία. Σε μία αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και της ενεργειακής μετάβασης, ο Όμιλος Olympia στηρίζει το αναπτυξιακό επιχειρηματικό πλάνο της Sunlight. Επενδύει συστηματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Sunlight διεθνώς, με κοινό όραμα τη διαμόρφωση μιας αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών λιθίου και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση της Ευρωπαϊκής μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια.

Ο κλάδος της μπαταρίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ενεργειακή μετάβαση, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας και την αύξηση και σταθεροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος Olympia και η Sunlight Group επενδύουν στη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ιόντων – λιθίου, μιας τεχνολογίας που διαθέτει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με άλλες, καθιστώντας την αξεπέραστη επιλογή για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το μυστικό της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταριές λιθίου είναι, η πιο γρήγορη ανταπόκριση, η ενεργειακή πυκνότητα και η υψηλότερη απόδοση, δυνατότητες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης-εκφόρτισης. Παρόλο αυτά, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη πιθανή λύση. Αντίθετα πιστεύω ότι θα χρειαστεί ένας συνδυασμός των εναλλακτικών λύσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι του NetZero», αναφέρει ο Gianpaolo Giuseppe Giuliani, Chief Commercial Officer, της Sunlight Group.

Αναφορικά με τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για τις μπαταρίες και τα απόβλητα, που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2023, ο Gianpaolo Giuseppe Giuliani αναφέρει ότι: «είναι σωστά δομημένο σε βασικές γραμμές αλλά χρειάζεται και η σωστή εφαρμογή από τα κράτη – μέλη καθώς η εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων σε κάθε κράτος – μέλος διαφοροποιείται.» Επιπλέον ανέφερε, ότι σε κάθε αντίστοιχη ρύθμιση και λαμβάνοντας την πίεση για την επίτευξη των NetZero στόχων, υπάρχει ο κίνδυνος να προωθούν χρηματοδοτήσεις για έργα που είναι εγκεκριμένα και μπορεί να υλοποιηθούν πιο άμεσα αλλά δεν είναι καινοτόμες λύσεις.

Aπό την πλευρά της, η Τατιάνα Φαφαλιού, Μέλος του Δ.Σ της Olympia, τονίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην υιοθέτηση ισχυρών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, με επενδύσεις που έχουν ως άξονα τη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον ανέφερε ότι: «Ο Όμιλος επενδύει στο διεθνές οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες διερευνώντας τεχνολογικές καινοτομίες σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Διαχρονικά ο Όμιλος είναι αρωγός στην πορεία ταχείας ανάπτυξης που σημειώνει η Sunlight Group, η οποία μέσα από την καινοτομία και την τεχνογνωσία και με αρχές την ευελιξία και την ακεραιότητα, δημιουργεί αξία για όλους ‘φορτίζοντας’ ένα ηλεκτρικό μέλλον πιο πράσινο και βιώσιμο».

Η αγορά της ενέργειας βρίσκεται σε ένα διαρκή μετασχηματισμό και έχει τη δυναμικότητα να αυτοπροσαρμόζεται με βάση τις εξελίξεις. Η Sunlight Group, δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία καθώς στα 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει σε Ελλάδα και εξωτερικό εξερευνά διαρκώς και αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που απαντούν στις ανάγκες των πελατών της. Διαθέτοντας 36 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Αυστραλία, παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μία καθετοποιημένης παραγωγής με τρεις στόχους: την καλύτερη ασφάλεια, το μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και το μικρότερο κόστος του κύκλου ζωής.

Η Olympia με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τις εταιρείες της, αλλά και για τις κοινωνίες και τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, στηρίζει πλήρως και έμπρακτα την εταιρία της Sunlight Group, η οποία αποτελεί έναν παγκόσμιο εμπορικό ηγέτη, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στον τομέα βιομηχανικών μπαταριών και συσσώρευσης ενέργειας.