Ο Όμιλος Louis δημοσίευσε την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης για το 2022


Στα 88 χρόνια πορείας και προσφοράς του ο Όμιλος Louis, πρωτοπόρος στον τομέα του τουρισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις, ενσωματώνοντας πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο λειτουργικό του πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής ESG (Environmental – Social – Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) του Ομίλου. Πρόσφατα η Louis plc δημοσίευσε την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτυπώνει το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, τη στρατηγική και τις επιδόσεις του συγκροτήματος για το 2022. Η φετινή έκθεση βασίστηκε σε ανάλυση ουσιαστικότητας (Materiality Analysis).

O Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Louis, Κωστάκης Λοΐζου, δήλωσε: «Παρά τις συνεχείς διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις που επισύρουν ανυπολόγιστες συνέπειες στον τομέα του τουρισμού, το 2022 συνεχίσαμε να κάνουμε απτά και μετρήσιμα βήματα για την επίτευξη του στόχου μας για ενισχυμένη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ώρα που τα κριτήρια ESG ανάγονται σε κορυφαία προτεραιότητα για τους ταξιδιώτες και επισκέπτες παγκοσμίως, όλοι εμείς εδώ στη Louis ανέκαθεν θεωρούσαμε τη στοχευμένη βιώσιμη ανάπτυξη ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και των εταιρικών μας αξιών. Σταδιακά ενσωματώνουμε ξεκάθαρες βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές στην επιχειρηματική μας στρατηγική, οι οποίες καθοδηγούν κάθε μας απόφαση, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές μας αφήνουν θετικό αποτύπωμα τόσο στο περιβάλλον όσο και στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της Louis plc διαφαίνεται η δέσμευση της Louis Hotels, μέλος του συγκροτήματος της Louis plc, για υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των δραστηριοτήτων της, παράλληλα με την επιδίωξη δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Πιο κάτω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της έκθεσης για το 2022:

Περιβάλλον

 • Συνολικά > 850 χιλιάδες κιλά ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Εφαρμόζεται σύστημα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, γεγονός που βοηθά σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Εφαρμόζεται περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο συνολικός αντίκτυπος στη χρήση των πόρων, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα της χρήσης τους. Σε ετήσια βάση γίνεται επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που αποσκοπούν στη μείωση των ξενοδοχειακών αποβλήτων.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων, προβαίνοντας στην ετήσια διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης σε όλες τις μονάδες.
 • Οι μονάδες καταγράφουν συστηματικά την κατανάλωση νερού εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης και διασφαλίζοντας ότι το νερό που προκύπτει από τη διαδικασία backwash των φίλτρων των πισίνων τους οδηγείται είτε στο δημόσιο δίκτυο όπου επεξεργάζεται, είτε στον κοντινότερο βιολογικό σταθμό (όπου αυτό ισχύει).

Κοινωνικό αποτύπωμα

 • Η Louis Hotels εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, βάσει του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και μεθόδων εργασίας.
 • Με κύριους στόχους τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων, εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000.
 • Όπως κάθε χρόνο, διευρύνθηκε η πρόσβαση των εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καταγράφοντας 12 χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Πέραν του 90% του προϋπολογισμού των προμηθειών δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές – υποστήριξη των τοπικών παραγωγών και στοχευμένες προσπάθειες προώθησης αυθεντικών κυπριακών προϊόντων.

Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και Επενδύσεις

 • Μηδενικά περιστατικά διαφθοράς.
 • Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία μέσω της νέας, αναβαθμισμένης ψηφιακής παρουσίας (>1 εκατομμύριο επισκέψεις στις ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου και >10.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 • Ενισχύθηκε η προσήλωση των εταιρικών δραστηριοτήτων προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τους πυλώνες ESG, προσμετρώντας τον αντίκτυπο τόσο για τον Όμιλο, όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ενισχύθηκαν οι συνέργειες με το σύνολο των εταίρων για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους – δείκτης ικανοποίησης πελατών Louis Hotels: 9/10 – το loyalty scheme My LH Club της Louis Hotels απαριθμεί πάνω από 28 χιλιάδες μέλη.