Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης αποτελεί κατάλληλο μηχανισμό εξέτασης παραπόνων για παραπλανητικές και συγκριτικές διαφημίσεις


  • Αναγνώριση από Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), αναγνωρίζοντας τον ΦΕΔ ως κατάλληλο μηχανισμό χειρισμού παραπόνων για σκοπούς εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ του Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021, το οποίο αφορά στις Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημίσεις. Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), παρουσία της Υπουργού κυρίας Νατάσας Πηλείδου.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΦΕΔ να αιτηθεί αναγνώρισης από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), μία εξέλιξη η οποία έρχεται να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού για χειρισμό παραπόνων που αφορούν παραπλανητικές και αθέμιτα συγκριτικές διαφημίσεις. «Τέτοιες συνεργασίες, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς αποτελούν άλλο ένα εργαλείο στην προσπάθεια που γίνεται για προώθηση, ενδυνάμωση και διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών», σημείωσε η κα Πηλείδου.

Όπως εξήγησε η Υπουργός, από τούδε και στο εξής, όταν η ΥΠΚ λαμβάνει ένα παράπονο το οποίο αφορά παραπλανητική διαφήμιση εμπορευόμενου προς εμπορευόμενο ή αθέμιτα συγκριτική διαφήμιση εμπορευόμενου προς εμπορευόμενο και/ή καταναλωτές, δύναται να ζητήσει από τον παραπονούμενο να προσφύγει στον ΦΕΔ για εξέταση του παραπόνου του. Η απόφαση του Φορέα θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία είτε θα την υιοθετεί, είτε θα προβαίνει σε περαιτέρω διερεύνηση εάν χρειάζεται πριν λάβει την τελική της απόφαση για το παράπονο του καταναλωτή.

Εκ μέρους του Φορέα, η Πρόεδρος κ. Σωτηρούλλα Σωτηρίου ανέφερε πως  ο ΦΕΔ είναι ο καταλληλότερος μηχανισμός για την εξέταση παραπόνων που αφορούν σε παραπλανητικές και συγκριτικές διαφημίσεις. «Προσφέρει», όπως είπε, «σημαντικές υπηρεσίες στην κοινή μας προσπάθεια για μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και προστατεύει τους καταναλωτές. Ήδη στα 10 χρόνια λειτουργίας του ο ΦΕΔ έχει χειριστεί πάνω από 180 υποθέσεις και στην ιστοσελίδα του βρίσκονται δημοσιευμένες πάνω από 80 αποφάσεις. Η από μέρους του ΥΕΕΒ και της ΥΠΚ αναγνώριση του μηχανισμού λειτουργίας παραπόνων του Φορέα, είναι για μας, μια μεγάλη τιμή. Η απρόσκοπτη εφαρμογή όσων προβλέπει το Μέρος ΙΙΙ του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021 θωρακίζει όλες εκείνες τις πλευρές που επιθυμούν μία υγιή ανταγωνιστική αγορά με δίκαιους όρους», κατέληξε. 

Ο ΦΕΔ θα προβάλει με εκστρατεία στα ΜΜΕ τη δυνατότητα που δίνεται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να απευθυνθούν στον Φορέα για εξέταση των παραπόνων τους για παραπλανητικές ή συγκριτικές διαφημίσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Τονίζεται ότι η εξέταση των παραπόνων των καταναλωτών είναι δωρεάν.