Νέο Σχέδιο Business Multicover, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Δεν χρειάζεται να προβλέψεις κάθε κίνδυνο, φτάνει να προετοιμαστείς.

Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οι αλλαγές επέρχονται με μεγάλη ταχύτητα και το οποίο επηρεάζεται από την επίδραση των καιρικών φαινομένων αλλά και άλλων απρόσμενων περιστατικών. Σήμερα, οι ραγδαίες αλλαγές που βιώνουμε και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνουν τις απαιτήσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ενώπιον τους πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο καλείται και η κυπριακή μικρομεσαία επιχείρηση να λειτουργήσει σταθμίζοντας μια σειρά από κινδύνους. Δίπλα, όμως, στην κυπριακή επιχείρηση είναι εδώ και 73 χρόνια οι Γενικές Ασφάλειες. Έχοντας την τεχνογνωσία και την μακρόχρονη εμπειρία να προσφέρουν ασφάλιση σε όλο το φάσμα των κυπριακών επιχειρήσεων, είναι σε θέση να αναλύουν σε βάθος τις ανάγκες ασφάλισης μιας επιχείρησης και προσφέρουν στην αγορά το Σχέδιο ασφάλισης Business Multicover. Το Business Multicover είναι ένα περιεκτικό σχέδιο που καλύπτει τις πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Με το Business Multicover, η μικρομεσαία επιχείρηση θα είναι πλέον σε «ασφαλή θέση».

Το Business Multicover απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με συνολικό ασφαλισμένο ποσό μέχρι €2.000.000 και με ανώτατο αριθμό 35 υπαλλήλων και καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία. Οι καλύψεις που προσφέρει, μετά από ζημιά, είναι πολλές και σύνθετες ενώ οι κυριότερες είναι: πυρκαγιά, καπνό, κεραυνό, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα και καταιγίδα, πρόσκρουση οχημάτων, κακόβουλη ζημιά, έκρηξη, διαρροή νερού ή καυσίμων, έξοδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, απώλεια ή πληρωμή ενοικίων, πληρωμή μισθολογίου, τυχαία ζημιά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Προσφέρει, επίσης, και άλλες προαιρετικές Καλύψεις: κλοπή, θραύση υαλοπινάκων, χρημάτων, εγγύηση πίστεως, αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, αλλοίωσης εμπορευμάτων.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απρόσμενα περιστατικά, καλέστε στο 8000.87.87.