Νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου


Tο Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τo επόμενο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, το οποίο θα διεξαχθεί τον Απρίλιο:

Η τέχνη της προφορικής παρουσίασης

Το σεμινάριο θα προσφερθεί στα Ελληνικά με εξ αποστάσεως διδασκαλία

Περιγραφή

Οι δεξιότητες προφορικών παρουσιάσεων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα. Παράλληλα, η προφορική παρουσίαση είναι απαιτητική δεξιότητα και χρήζει ιδιαίτερης εξάσκησης και γνώσης συγκεκριμένων τεχνικών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, αφού η τέχνη της παρουσίασης και του δημόσιου λόγου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο της πανεπιστημιακής φοίτησης όσο και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αφορά, επίσης, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών, οι οποίοι, πέραν του εργασιακού περιβάλλοντος, αναμένεται να βιώσουν αυτή την εμπειρία στο άμεσο ή προσεχές μέλλον στα πλαίσια της κρίσης της διατριβής τους. Το πρόγραμμα θα αναλωθεί στα παρακάτω: Είδη προφορικών παρουσιάσεων, Παρουσίαση πτυχιακής/διατριβής μπροστά σε επιτροπή κρίσης, Τρόποι οργάνωσης και ανάπτυξης υλικού και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, Επιλογή μέσων παρουσίασης (τεχνολογία, πολυμέσα, posters, διαφάνειες, κ.λπ.), Σχετική ερευνητική βιβλιογραφία, Φόβος σκηνής και αντιμετώπιση Προσδοκόμενα οφέλη: Γνωριμία με την τεχνική της ρητορείας, ορθή επιλογή μέσων παρουσίασης, τεχνικές αντιμετώπισης του φόβου σκηνής, οργάνωση και ανάπτυξη υλικού, διαχείριση χρόνου. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (18:00-21:00). Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/04/21 για 3 ώρες (18:00-21:00).

Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Τσουρής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κόστος συμμετοχής: 45-60€

Εγγραφές: http://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/ALUMNI_V2.P_WEBPAGE_EDUCATIONAL

Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληροφορίες: Τ. 22894356 (ώρες γραφείου), Ε. alumni@ucy.ac.cy