Νέα Συνεργασία της Altius Insurance με τον ΠΑ.Σ.Π.


Την ALTIUS INSURANCE LTD εμπιστεύεται ο Παγκύπριoς Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών για την ασφάλιση των μελών του από προσωπικά ατυχήματα.

Το ομαδικό σχέδιο ασφάλισης προσφέρει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και κάλυψη ιατρικών εξόδων λόγω ατυχήματος σε επαγγελματίες (κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ) και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, αλλά και παιδιά που φοιτούν σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι εικοσιτετράωρη.

Η ALTIUS INSURANCE, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων, διακρίνεται στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου τόσο για τους ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας (πέραν του 200%) όσο και για το πλήρες εύρος ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία αντιπροσωπεύει.