Νέα εργαλεία Generative AI διαθέσιμα τώρα από την AWS


Νέα εργαλεία Generative AI διαθέσιμα τώρα από την AWS

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε τέσσερις καινοτόμες λύσεις που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών Machine Learning για την υποστήριξη εφαρμογών Generative AI
Οι νέες λύσεις περιλαμβάνουν την cloud υπηρεσία Bedrock που επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών Generative AI, τα AWS Inferentia chips ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχείριση διαδικασιών συμπερασμού ΑΙ, τα AWS Trainium chips για την ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων προγραμματισμού ενώ σε μεμονωμένους προγραμματιστές προσφέρεται παράλληλα η δυνατότητα δωρεάν χρήσης του εργαλείου Amazon CodeWhisperer

Η AWS δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 100.000 πελάτες της να καινοτομήσουν με τη χρήση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (ML). Η ηγετική θέση της AWS σε αυτούς τους κλάδους είναι αποτέλεσμα της επένδυσης της Amazon στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για περισσότερα από 20 χρόνια, με τις εφαρμογές αυτές να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η AWS ανακοίνωσε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες που προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο Machine Learning με στόχο το Generative AI να γίνει πιο προσιτό για τους πελάτες της.
Παρακάτω καταγράφονται οι καινοτόμες υπηρεσίες της AWS και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στους χρήστες:
Το Amazon Bedrock επιτρέπει την εύκολη δημιουργία εφαρμογών Generative AI
Το Amazon Bedrock είναι μια νέα υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη εφαρμογών Generative AI, δηλαδή εφαρμογών που μπορούν να παράγουν κείμενο, εικόνες, ήχο και συνθετικά δεδομένα. Οι προγραμματιστές μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Bedrock ώστε να ενισχύσουν το λογισμικό τους, αναβαθμίζοντάς το με AI συστήματα που προσφέρουν δυνατότητες παραγωγής κειμένου. Σημειώνεται ότι τα τελευταίας τεχνολογίας γλωσσικά μοντέλα που αξιοποιεί το Bedrock είναι σχεδιασμένα από τις startups Anthropic και ΑΙ21, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων. Μέσω του Amazon Bedrock, προσφέρεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του Stable Diffusion, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εικόνων, σχεδιασμένο από την Stability AI, μια startup που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μοντέλων Generative AI ανοιχτού κώδικα. Σημειώνεται ότι η AWS διαθέτει δύο παραγωγικά γλωσσικά μοντέλα, το Titan Text που παράγει κείμενο κατόπιν σχετικής εντολής και το Text Embeddings που παράγει μαθηματικές αναπαραστάσεις κειμένων που στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες εργασίες όπως μετάφραση.
Επιπλέον το Bedrock θα επιτρέψει στους χρήστες του να χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος οι πληροφορίες που εισάγουν να διαρρεύσουν στην ευρύτερη δεξαμενή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση αυτών των μοντέλων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο λύση σε οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους Generative AI προϊόντα. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες των πελατών τους, όπως π.χ. εταιρείες που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή υγειονομική περίθαλψη, λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων. Και αυτό γιατί, όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με ένα μοντέλο, είναι μερικές φορές πιθανό ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία, όπως οικονομικές εκθέσεις ή επιχειρηματικά σχέδια, να διαρρεύσουν στα εκπαιδευτικά δεδομένα του μοντέλου και να μοιραστούν σε άλλους πελάτες.
Tα Inferentia2 chips της AWS επιτρέπουν τη μείωση του κόστους εκτέλεσης εργασιών Generative AI
Για την εκτέλεσή των εξαιρετικά σύνθετων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης (ML) απαιτούνται συστήματα μεγάλης υπολογιστικής ισχύος. Τα Inferentia chips της AWS προσφέρουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το χαμηλότερο κόστος για την εκτέλεση απαιτητικών Generative AI εργασιών (όπως η εκτέλεση μοντέλων)
Τα νέα Trn1n instances, τροφοδοτούμενα από τα Trainium chips της AWS, αποτελούν εξατομικευμένα εργαλεία που επιτρέπουν την ταχύτερη εκπαίδευση των μοντέλων
Τα Generative AI μοντέλα πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να προσφέρουν τη σωστή απάντηση, εικόνα, πληροφορία κλπ. Τα νέα εργαλεία που αξιοποιούν τα εξατομικευμένα Trainium chips της AWS, προσφέρουν πολλές δυνατότητες, οι οποίες είναι καθοριστικές για την εκπαίδευση αυτών των μοντέλων με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Με τη χρήση των Trainium chips οι προγραμματιστές θα είναι σε θέση να εκπαιδεύουν τα μοντέλα πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος.
Δωρεάν πρόσβαση στο Amazon CodeWhisperer για μεμονωμένους προγραμματιστές
Το Amazon CodeWhisperer είναι ένα AI εργαλείο δημιουργίας κώδικα, το οποίο κάνει τις διαδικασίες ταχύτερες και ευκολότερες για κάθε προγραμματιστή λογισμικού. Αξιοποιεί Generative AI δυνατότητες για να δημιουργεί κώδικα σε πραγματικό χρόνο, με βάση τα σχόλια του χρήστη και τον ήδη υπάρχοντα κώδικα. Οι μεμονωμένοι προγραμματιστές μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Amazon CodeWhisperer, χωρίς κανένα όριο χρήσης (διατίθενται και συνδρομές επί πληρωμή για επαγγελματική χρήση που προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια για την επιχείρηση και πιο πολλές δυνατότητες).
«Η AWS έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της Μηχανικής Μάθησης, η οποία πλέον έχει καταστεί προσιτή σε όποιον θέλει να τη χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 πελάτες όλων των μεγεθών και κλάδων» ανέφερε ο Swami Sivasubramanian, VP of Databases, Analytics, and Machine Learning της AWS στο blog της εταιρείας. «Αποστολή μας είναι να επιτρέψουμε σε προγραμματιστές με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και οργανισμούς όλων των μεγεθών να καινοτομήσουν με τη χρήση της Generative AI. Αυτό είναι μόνο η αρχή αυτού που πιστεύουμε ότι θα είναι το μέλλον της μηχανικής μάθησης» συμπλήρωσε.